+38(044) 586-77-77; +38(098) 586-77-77 office@ov-partners.com

ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА

 1. Новина для власників бізнесу

Прес-служба глави держави 5 квітня повідомила, що Президент Петро Порошенко підписав лист до Верховної Ради і визначив як невідкладний законопроект про Національне бюро фінансової безпеки.

Законопроект про Національне бюро фінансової безпеки в березні зареєстровано головою комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніною Южаніною.

Також, Президентом зазначено: «Всі вони приходили перевіряти сплату податків: міліція, СБУ, прокуратура, митниця. Всі. Мені дуже добре відомо. Сьогодні ми говоримо: вам немає, там вам нічого робити. Є одна служба, яка розбереться з податками».

Отже, поки глава держави підписує листи та робить обіцянки, бізнес продовжує потерпати від візитів «безправних» органів з пошуками прихованих податків.

 Додатково повідомляємо, що ДФС України у квітні розмістила на своєму офіційному сайті (http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/320874.html) оновлений план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2018 рік.

 1. Новина для юристів

Україна 12 квітня 2018 року підписала чотири конвенції Ради Європи:

 1. Європейську конвенцію про обслуговування за кордоном документів, що стосуються адміністративних питань (STE № 94), спрямовану на визначення правової основи взаємної допомоги з надання документів, що стосуються адміністративних питань;
 2. Європейську конвенцію про отримання за кордоном інформації та доказів з адміністративних питань (STE № 100), полегшення взаємної допомоги в адміністративних питаннях, надання інформації про право, норми і звичаї, фактичних відомостей і документів, а також доказів, які будуть використовуватися в судочинстві;
 3. Конвенцію Ради Європи про доступ до офіційних документів (STCE № 205), перший обов’язковий міжнародно-правовий документ, що визначає загальне право на доступ до офіційних документів, що належать державним органам;
 4. Протокол про внесення змін до Додаткового протоколу до Конвенції про передачу засуджених осіб (STCE № 222).

Зокрема, Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів (STCE № 205) (далі – Конвенція) – це перший міжнародний документ у даній сфері, який буде мати обов’язковий характер для країн, що її ратифікували. У Конвенції закладені мінімальні стандарти доступу до документів, у тому числі, але не виключно, права ознайомитись із оригіналом документа чи отримати його копію у будь-якій доступній формі, права оскаржити відмову розпорядника тощо.

Варто зазначити, що в Україні діє Закон «Про доступ до публічної інформації», який розроблено у відповідності до Конвенції, тому значних змін у даній сфері запитувачі інформації не відчують.

Попри це, є сподівання, що Конвенція стане додатковим важелем при зверненні до контролюючих органів з відповідними запитами.

 1. Новина для бухгалтера

ДФС України 03.04.2018 повідомило про оприлюднення проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року

№ 117», яку розроблено відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України. Основною метою розробки проекту Постанови є удосконалення порядку моніторингу податкових накладних/розрахунків коригування, які подано на реєстрацію в Єдиний реєстр податкових накладних.

Проектом Постанови пропонується виключити пункти, які звільняли від моніторингу податкові накладні/розрахунки коригування за відповідності визначеним ознакам та зазначено, що не підлягають моніторингу лише податкові накладні, які не підлягають наданню отримувачу (покупцю) та/або складені за операціями, що є звільненими від оподаткування.

 РОЗ’ЯСНЕННЯ

з наступних питань:

Міністерством фінансів України наказом від 03.04.2018 № 400 затверджено чотири узагальнюючі податкові консультації:

 1. Узагальнююча податкова консультація щодо належного повідомлення боржника – фізичної особи про анулювання (прощення) боргу.

Головна ідея консультації полягає в тому, що у разі неповідомлення кредитором боржника про прощення (анулювання) боргу у порядку, визначеному підпунктом «д» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України, такий кредитор зобов’язаний виконати всі обов’язки податкового агента щодо доходів, визначених цим підпунктом.

Умовою покладання на боржника обов’язку щодо сплати податку із доходу, отриманого в результаті анулювання (прощення) боргу, є включення кредитором суми такого боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, та повідомлення кредитором боржника про анульований (прощений) борг одним з трьох способів:

а) направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення; б) укладення відповідного договору;

в) надання повідомлення боржнику під підпис особисто.

Поряд з цим Кодексом не встановлено обмежень щодо строків, в які кредитор повинен повідомити боржника про анулювання (прощення) боргу.

 1. Узагальнююча податкова консультація щодо необхідності здійснення коригування фінансового результату до оподаткування у зв’язку із використанням резерву при здійсненні прощення фінансовою установою заборгованості боржника.

Так, консультацією визначено, що фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму використаного резерву у податкових (звітних) періодах після 01 січня 2018 року у випадку, якщо прощенню підлягає заборгованість фізичних осіб, які є пов’язаними з таким кредитором або перебувають з таким кредитором у трудових відносинах, або перебували з таким кредитором у трудових відносинах, і період між датою припинення трудових відносин таких осіб та датою прощення їхньої заборгованості не перевищує три роки.

 1. Узагальнююча податкова консультація щодо застосування положень пункту 3 статті 139 Податкового кодексу України стосовно порядку врахування перевищення резерву над розміром встановленого ліміту.

Даною консультацією визначено приклади розрахунку розміру ліміту та обліку задекларованого перевищення резерву над лімітом до 01 січня 2018 року.

 1. Узагальнююча податкова консультація щодо необхідності звернення до суду для визначення заборгованості безнадійною відповідно до підпункту «а» підпункту 1.11 пункту

14.1 статті 14 Податкового кодексу України.

Міністерство фінансів України роз’яснює, що у разі якщо заборгованість відповідає ознаці, визначеній підпунктом «а» підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, платники податку не повинні здійснювати перевірку відповідності такої заборгованості іншим ознакам, передбаченим підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.