+38(044) 586-77-77; +38(098) 586-77-77 office@ov-partners.com

Спеціально для The Page

Ведення бізнесу завжди пов’язано з різними ризиками, особливо щодо невиконання контрагентами своїх зобов’язань за договорами. Це може спричинити збитки підприємству. Так, у бізнесі поширеним випадком є ситуація, коли після отримання авансу продавець не поставив товар у визначений строк, кожного разу вигадуючи причини, чому товар і досі не надійшов.

Як діяти в ситуації, коли гроші за товар уже сплачені, а його так і немає?

Насамперед варто детально вивчити умови договору щодо поставки товару, особливо звернути увагу на наявність прописаної процедури повернення грошових коштів у разі зриву строку поставки товару, а також пункту щодо відповідальності продавця за невиконання своїх зобов’язань. Якщо в договорі такі процедури прописані, діємо відповідно до них.

Проте під час укладання договорів сторони не завжди замислюються про ризики, з якими вони можуть стикнутися під час їхнього виконання, тому часто подібні процедури в договорах відсутні.

Але це не означає, що права покупця залишаються незахищеними. Якщо в договорі не прописані механізми захисту на випадок прострочення поставки товару, то права покупця захищаються законом, зокрема ст. 693 Цивільного кодексу України. Ця норма прямо передбачає, що покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати, якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати, не передав товар у встановлений строк.

Тобто у разі порушення строків поставки товару навіть на один день, покупець має право вже на наступний день пред’являти вимогу до продавця про передачу товару або повернення коштів. Спосіб захисту покупець обирає на свій вибір та за своїм рішенням, це його право.

Верховний Суд неодноразово підтримував це у своїх постановах, зокрема, у постанові від 27.08.2019 року у справі № 911/1958/18, у постанові від 27.05.2020 року у справі № 922/2131/19, у постанові від 09.04.2020 року у справі № 925/731/18.

Як висунути вимогу продавцю

Захистити свої права у разі порушення строків поставки товару можна декількома шляхами, а саме:

а) через відправлення претензії, листа продавцю/постачальнику (досудовий порядок);

б) через подачу позову до суду.

Обравши як спосіб захисту повернення суми авансу, покупець може додатково стягнути з продавця відсотки за користування чужими коштами від дня, коли товар мав бути переданий до дня фактичного передання товару або повернення авансу.

Сума таких процентів встановлена на рівні облікової ставки НБУ (якщо інше не передбачено договором). Таке право продавця передбачає законодавець і підтримує Верховний Суд, зокрема, у свій постанові від 13.01.2021 року в справі № 387/293/18. Про свій намір стягнути проценти за користування чужими коштами з продавця варто вказати в претензії або позові.

Отже, щоби не залишитися без грошей та товару, необхідно активно діяти та за можливості стягувати додаткові платежі: відсотки та неустойку, якщо це передбачено в договорі (наприклад, стягнення пені за кожен день прострочення поставки товару).

Як захистити бізнес від можливих збитків

1. Під час укладання договору включайте в нього такі умови:

  • чіткі терміни поставки товару;
  • порядок повернення грошових коштів у разі порушення строків поставки товару продавцем;
  • мотивуючу суму неустойки за порушення строків поставки товару.

2. Перед підписанням договору перевірте контрагента на благонадійність.

3. У разі порушення продавцем термінів поставки документально підтверджуйте ці обставини, зберігайте листування, а хід переговорів (якщо вони відбулися) фіксуйте протоколами зустрічей.

4. Якщо домовитися з продавцем не виходить, він і далі порушує визначені строки поставки, звертайтеся з позовом до суду.

Юлія Артеменко, молодший юрист
АО “Вдовичен та партнери”