+38(044) 586-77-77; +38(098) 586-77-77 office@ov-partners.com

Хто та як буде перевіряти бізнес щодо дотримання умов карантину? 

Найперше перевірити бізнес щодо дотримання умов карантину мають посадові особи органів, уповноважених на складання адміністративних протоколів за ст. 44-3 КУпАП (порушення умов карантину людей):

а) співробітники МВС (Національної поліції, Національної гвардії);

б) органів охорони здоров’я (але лише щодо завідомо неправдивого виклику швидкої допомоги);

в) органів санітарно-епідеміологічної служби;

г) уповноважені виконавчими комітетами сільських, селищних міських рад посадові особи.

Посадові особи цих органів можуть перевірити бізнес щодо дотримання саме умов карантину та пов’язаних з ним обмежень (заборон).

По-друге, проводити позапланові заходи щодо перевірки дотримання санітарно-епідеміологічних норм і правил як під час карантину, так і після його завершення, можуть посадові особи Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держспоживнагляд).

Перелік усіх контролюючих органів, які можуть здійснювати контрольно-перевірочні функції, зазначено на сайті Державної регуляторної служби України: http://www.drs.gov.ua/state_supervision/perelik-organiv-derzhavnogo-naglyadu-ta-kontrolyu-yakym-u-vidnesenyh-yih-vidannya-sferah-kabinetom-ministriv-ukrayiny-zatverdzheno-kryteriyi-za-yakymy-otsinyuyetsya-stupin-ryzyku-vid-provadzhennya/

Що необхідно знати до початку перевірки

В залежності від видів господарської діяльності, необхідно розуміти, що державні органи із наведеного вище переліку можуть здійснювати державний нагляд (контроль) за вашим бізнесом шляхом проведення планових та позапланових перевірок, ревізій, оглядів, обстежень.

Планові заходи проводяться у разі, якщо Ваш суб’єкт господарювання доданий до річного плану перевірок, відомості про які є публічними: http://www.drs.gov.ua/state-supervision-category/plany-perevirok/.

Додати Ваше підприємство до плану перевірок можливо за дійсною Методикою розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-%D0%BF#n13.

На Вашому підприємстві має бути журнал реєстрації перевірок, куди потрібно вносити інформацію про осіб, які прибули на перевірку (посада, прізвище, ініціали, номер службового посвідчення), номер посвідчення (направлення) на перевірку, номер та дату наказу на проведення перевірки, вид перевірки, дата її початку та закінчення.

Результати перевірок завжди мають бути відображені в уніфікованому акті, що складається  за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) https://dpsscn.gov.ua/diialnist/unifikovani-akty.html. Зверніть увагу на об’єкти перевірок, які зазначені у уніфікованому акті кожного напрямку та порівняйте зі своїми видами діяльності. Таким чином Ви визначите перелік контролюючих органів, які можуть прийти до Вас на перевірку, та ті напрямки Вашої діяльності, які можуть перевірити.

Після цього Вам необхідно вжити заходів до приведення своєї діяльності до вимог законодавства, зазначеного в уніфікованому акті напроти кожного виду діяльності, який є об’єктом перевірки.

Строк одного планового заходу (перевірки, ревізії, огляді, обстеження) не може перевищувати 10 робочих днів, а сумарно строк проведення усіх планових заходів протягом року не може перевищувати 30 робочих днів.

Позапланові заходи проводяться за наявності підстав, які обов’язково зазначаються у направленні (посвідченні) на перевірку. У такому випадку необхідно порівняти зазначену у посвідченні підставу з однією з підстав, зазначених у статті 6  Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16.

Під час позапланової перевірки вас можуть перевірити лише з тих підстав (питань), які зазначені у направленні на перевірку. Копію такого направлення Вам зобов’язані надати у обов’язковому порядку.

Строк позапланової перевірки не може перевищувати 10 робочих днів.

Чи можливо не допустити представників контролюючих органів на підприємство для проведення перевірки?

Ви маєте право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо:

 • державний нагляд (контроль) здійснюється з порушенням передбачених законом вимог щодо періодичності проведення таких заходів (наприклад, якщо протягом року буде проведено повторно планову перевірку);
 • посадова особа органу державного нагляду (контролю) не надала копії документів, які посвідчують її особу, наказ на проведення перевірки, посвідчення (направлення) на перевірку та його копію, або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Закону;
 • Ви не одержали повідомлення про здійснення планової перевірки не пізніше як за 10 днів до її початку;
 • представник контролюючого органу не вніс запис про проведення перевірки до журналу реєстрації перевірок. Але якщо у Вас немає такого журналу, то Ви не можете не допустити представника контролюючого органу до перевірки;
 • тривалість планового перевірки перевищує 10 календарних днів або сумарна тривалість перевірок протягом року перевищує 30 календарних днів, або тривалість позапланової перевірки перевищує 10 днів;
 • контролюючий орган здійснює повторну позапланову перевірку за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для уже проведеної позапланової перевірки;
 • контролюючим органом не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику;
 • у передбачених законом випадках посадові особи контролюючого органу не надали копію погодження вищого центрального органу на здійснення позапланової перевірки.

За порушення порядку проведення перевірок, посадові особи контролюючих органів несуть адміністративну відповідальність за статтею 16621 Кодексу України про адміністративні правопорушення (штраф від 850 до 1700 грн.).

Чи можливо припинити перевірку, яка вже розпочата?

Ви маєте право вимагати припинення розпочатих перевірок у разі:

перевищення посадовою особою контролюючого органу максимального строку проведення перевірки;

використання посадовими особами органу контролюючого органу неуніфікованих форм актів перевірок;

з’ясування посадовими особами під час здійснення позапланової перевірки питань, інших ніж ті, які є підставою для позапланової перевірки.

Чи є відповідальність за не допуск представників контролюючих органів до перевірок?

Ми не розглядаємо випадки не допуску представників Національної поліції до приміщення, в якому Ви здійснюєте підприємницьку діяльність (тут рекомендація одна: не допускати без ухвали слідчого судді про обшук та не приймати рішень без консультації з адвокатом).

Щодо представників інших контролюючих органів, то в залежності від виду та предмету перевірки, існують різні види та розміри адміністративної відповідальності.

За недопуск представників державного органу по контрою дотримання законодавства про захист прав споживачів – штраф від 51 до 85 грн. (ст. 1882 КУпАП);

За недопуск представників державного органу по контролю за цінами – штраф від 510 до 850 грн. (ст. 1883 КУпАП);

За недопуск представників Держпраці України – штраф від 510 до 1700 грн. (ст. 1884 та 1886 КУпАП);

За недопуск працівників екологічної (радіологічної) служби – штраф від 255 до 765 грн. (ст. 1885  КУпАП);

За недопуск представників контролюючого органу у сфері зв’язку та інформатизації – штраф від 1700 до 5100 грн. (ст. 1887  КУпАП); ;

За не допуск представників пожежної охорони – штраф від 34 до 170 грн. (ст. 1888  КУпАП).

Інші види адміністративної відповідальності за не допуск працівників контролюючих органів зазначені у ст. ст. 1889-18855 КУпАП.

Актуальні питання, які можуть перевірятись під час карантину.

Під час карантину актуальними питаннями для перевірки контролюючих органів є наступні:

 • Дотримання вимог, зазначених у статтях 10 та 11 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#n241);
 • Дотримання умов санітарно-епідеміологічних норм та правил на виробництві, у адміністративних приміщеннях та працівниками підприємства, введених Постановою Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 (із змінами) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF);
 • Дотримання місцевих (як правило – додаткових) умов карантину, введених органами місцевого самоврядування (необхідно моніторити офіційні сайти місцевих рад та місцевих державних адміністрацій).

У зв’язку із широким переліком питань, які підлягають перевірці, значною кількістю контролюючих органів та великим обсягом питань організації господарської діяльності, які вони можуть перевіряти, АО «Вдовичен та Партнери» надасть Вам кваліфіковану індивідуальну допомогу у організації заходів захисту Ваших прав та інтересів при проведенні таких перевірок в залежності від видів Вашої підприємницької діяльності.