+38(044) 586-77-77; +38(098) 586-77-77 office@ov-partners.com

ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА

Підписано закон про індустріальні парки

5 жовтня 2021 року Президент підписав закон №4416-1 щодо індустріальних парків, яким передбачають впровадження низки стимулів для залучення інвестицій. 

Цей закон створює фінансові, інфраструктурні та інституційні стимули для створення та розвитку індустріальних парків. Таким чином, є можливість залучення інвесторів, відтак, і посилення економіки регіонів та громад.

Зміни до закону передбачають низку стимулів для індустріальних парків, зокрема:

  • повна або часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами (позиками) на облаштування та/або здійснення господарської діяльності у межах індустріальних парків;
  • надано можливість в індустріальному парку здійснювати діяльність у сфері переробки промислових та/або побутових відходів (окрім захоронення);
  • зменшено мінімальну площу індустріального парку з 15 до 10 га та збільшено верхню межу з 700 до 1000 га;
  • дозволено розміщувати в індустріальному парку проєкти, спрямовані на стимулювання економічного зростання громад.

Набув чинності закон щодо вдосконалення надання електронних публічних послуг 

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення надання публічних (електронних публічних) послуг» № 1767-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 22 вересня 2021 року. Документ вносить зміни до визначення принципу надання електронної публічної послуги за замовчуванням.

Закон визначає, що такий принцип не може застосовуватися до державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав; актів цивільного стану громадян; юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців.

РОЗ’ЯСНЕННЯ з наступних питань

Щодо надання послуг по громадському харчуванню (КВЕД 56.10) юридичним особам ФОП – платниками єдиного податку

Платник податків, який у своєму зверненні зазначив, що є фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку другої групи, просить надати індивідуальну податкову консультацію щодо можливості надання послуги по громадському харчуванню (КВЕД 56.10) юридичним особам.

Фізична особа – підприємець – платник єдиного податку другої групи, що здійснює діяльність у сфері ресторанного господарства, має право приймати замовлення від суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), які перебувають на загальній системі оподаткування, на обслуговування свят, банкетів, інших спеціальних замовлень, оскільки платник єдиного податку під час обслуговування таких замовлень здійснює продаж і організацію споживання продукції власного виробництва і закупних товарів (лист ДПС від 07.10.2021 р. № 3749/ІПК/99-00-04-03-03-06).

Щодо необхідності зазначення у фіскальному чеку цифрового значення коду марки акцизного податку

Обов’язок зазначати цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої визначено наказом № 13 та розповсюджується на суб’єктів господарювання всіх організаційно – правових форм без виключення.

Алкогольні напої, що марковані марками попереднього зразка (без наявності штрихового коду) реалізуються без відображення штрихового коду, в межах придатності такого напою до споживання. При програмуванні алкогольної продукції, що використовується у приготуванні коктейлів, слід забезпечити введення даних/сканування марки для відображення її реквізитів у розрахунковому документі при її відкупорюванні, в межах отримання першої порції для приготування коктейлю або продажу на розлив.

Таким чином, продаж з 1 жовтня 2021 року алкогольних напоїв (строк придатності яких не минув), маркованих марками старого зразка, без зазначення в розрахунковому документі РРО та/або ПРРО відомостей із штрих-коду марки акцизного податку (серії та номеру), як і продаж алкогольних коктейлів з їх використанням у такий же спосіб, не буде вважатись порушенням чинного законодавства (лист ДПС від 06.09.2021 р. № 3347/ІПК/99-00-07-05-01-06).

Щодо оформлення первинних документів

Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку первинні документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов’язкові реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документу (форми), дата складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у грошовому та, за можливості, у натуральних вимірниках), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

Ураховуючи зазначене, для цілей бухгалтерського обліку господарських операцій необхідно виконувати вимоги до оформлення первинних документів, визначені Законом та Положенням (лист Мінфіну від 22.09.2021 р. № 41020-07/К-64/1/2109).