+38(044) 586-77-77; +38(098) 586-77-77 office@ov-partners.com

Новини для власників бізнесу.

21.05.2021 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, яким застосовано обмежувальні заходи (санкції) до 674 фізосіб та 138 юросіб. Санкції вводяться на три роки або безстроково. Зокрема, стосовно деяких осіб застосовано такі обмеження:

– блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

– обмеження торговельних операцій;

– запобігання виведенню капіталів за межі України;

–  заборона участі в приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

– відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України.

Новини для бухгалтерів.

12.05.2021 Урядом прийнято Постанову Кабінету Міністрів України № 462 від 12.05.2021 , яким затверджено Порядок надання та оприлюднення знеособленої зведеної інформації для статистичних цілей, знеособленої аналітичної інформації, знеособленої інформації щодо конкретних експортно-імпортних операцій та іншої інформації з питань митної справи та внесення змін до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. До переліку знеособленої інформації щодо конкретних експортно-імпортних операцій, внесену декларантами до митних декларацій належить, зокрема, заявлений митний режим; тип декларації; відомості про особливості переміщення, зокрема код процедури переміщення товарів відповідно до заявленого митного режиму; відомості про найменування країн відправлення та призначення, зокрема код країни призначення або країни відправлення/експорту згідно з переліком кодів країн світу для статистичних цілей; найменування та код товару згідно з УКТЗЕД; найменування країни походження товарів (за наявності); кількість у кілограмах (вага брутто та вага нетто) та інших одиницях виміру, зокрема залишок товару за встановленою квотою; митну вартість товарів та метод її визначення; статистичну вартість товарів, крім випадків, коли статистична вартість товарів дорівнює фактурній вартості товарів; відомості, що підтверджують дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України; довідковий номер декларації (за наявності). Держмитслужба оприлюднює також інформацію про місяць та рік завершення митного оформлення товарів на підставі митних декларацій. Інформація щодо конкретних експортно-імпортних операцій у формі відкритих даних без здійснення заходів знеособлення інформації оприлюднюється Держмитслужбою у разі надання згоди на її оприлюднення відповідним декларантом згідно з частиною четвертою статті 11 Митного кодексу України.

РОЗ’ЯСНЕННЯ

з наступних питань

 

14.05.2021 Наказом Міністерства фінансів України № 266 затверджено Узагальнюючу податкову консультацію щодо застосування окремих положень статті 39 Податкового кодексу України , у тому числі під час коригування фінансового результату до оподаткування на підставі підпунктів 140.5.4, 140.5.5 1, 140.5.6 Кодексу. Консультація надає роз’яснення на питання, які стосуються:

– сировинних товарів та товарів, що мають біржове котирування;

– критеріїв визнання операцій реструктуризації бізнесу контрольованими;

– специфіки подання Повідомлення про укладання контракту на здійснення операцій з сировинними товарами;

– застосування 30% коригувань фінансового результату у випадках:

надання документів, що підтверджують сплату нерезидентом податку на прибуток;

– здійснення операцій через комісіонера – резидента;

– підтвердження платником податку відповідності цін принципу “витягнутої руки” згідно з процедурою, встановленою статтею 39 Кодексу;

– встановлення невідповідності цін принципу “витягнутої руки”.

Щодо критеріїв визнання операцій реструктуризації бізнесу контрольованими пояснюється, що підпункт, яким визначені господарські операції для цілей ТЦУ, не є вичерпним, а отже будь-які його уточнення, зокрема, щодо операцій реструктуризації бізнесу, не вважаються розширенням переліку операцій для цілей контролю трансфертного ціноутворення.

Щодо застосування 30% коригувань фінансового результату до оподаткування на підставі підпунктів 140.5.4, 140.5.51, 140.5.6 Кодексу надано роз’яснення стосовно:

– документу, що свідчитиме про сплату податку нерезидентом, організаційно правова форма якого включена до переліку, затвердженого КМУ, у відповідній державі у періоді здійснення операції;

– коригування фінансового результату, що здійснюється комітентом-резидентом, оскільки право власності на товар (роботи, послуги) переходить безпосередньо від такого комітента до покупця – нерезидента, або від постачальника (продавця) – нерезидента до комітента;

– обсягу інформації, який вважається достатнім для належного обґрунтування відповідності ціни або показника рентабельності принципу “витягнутої руки”;

– коригування, що здійснюється на розмір різниці між фактичною вартістю придбання або продажу товарів (робіт та послуг) та вартістю, розрахованою виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом “витягнутої руки”, яке може бути як меншим за 30% вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг придбаних (реалізованих) у відповідних операціях, так і більшим.

14.05.2021 Наказом Міністерства фінансів № 256 затверджено Узагальнюючу податкову консультацію щодо оподаткування доходів фізичних осіб, одержаних від ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи».

Консультація надає відповідь на низку запитань, зокрема, щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) і військовим збором доходів від ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи, отриманого фізичною особою за звітні періоди до 31 грудня 2020 року (включно), до 31 грудня 2021 року(включно) та починаючи з 1 січня 2022 року.

Документ роз’яснює, що доходи у грошовій та/або іншій майновій формі, отримані внаслідок ліквідації (припинення) таких компаній у періоді з 1 січня до 31 грудня 2020 року (включно) платником податків – фізичною особою, яка належить до категорій осіб, визначених пунктами 1 та 2 пункту 14 підрозділу 1 розділу XX Податкового Кодексу, не включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника ПДФО за 2020 звітний (податковий) рік. Зазначені доходи мають бути відображені у Податковій декларації про майновий стан і доходи за 2020 рік фізичної особи – одержувача доходу, однак не є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Водночас такі доходи є об’єктом оподаткування військовим збором, а фізична особа – одержувач таких доходів не звільняється від нарахування на підставі зазначеної Податкової декларації, утримання та сплати (перерахування) збору до бюджету