+38(044) 586-77-77; +38(098) 586-77-77 office@ov-partners.com

ОНОВЛЕНО ФОРМИ ЗАЯВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

1. 11 липня 2021 року набрав чинності наказ Міністерства юстиції України № 2320/5, яким оновлено форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб.

2. Були оновлені наступні заяви:
a) Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади (форма 2);
b) Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування (форма 4);
c) Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (форма 6).
3. Із новини формами заяв можна ознайомитися за наступним посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0858-21#Text
або https://minjust.gov.ua/m/formi-zayav-u-sferi-derjavnoi-reestratsii-yuridichnih-osib-fizichnih-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskih-formuvan-8148

ВВЕДЕНО В ДІЮ ТИПОВІ ФОРМИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ ПРО НАДОМНУ ТА ДИСТАНЦІЙНУ РОБОТУ

1. 16 липня 2021 року набрав чинності наказ Мінекономіки № 913-21, яким затверджено типові форми трудових договорів про надомну та дистанційну роботу.

2. Відтепер при прийомі на роботу працівника на умовах дистанційної чи надомної роботи з ним обов’язково має бути укладений письмовий трудовий договір за затвердженою формою.

3. У договорі про надомну роботу має бути прописано:
a) посада працівника;
b) працівник працює за основним місцем роботи чи за сумісництвом;
c) адреса робочого місця;
d) спосіб надання погодження роботодавцем на зміну робочого місця;
e) спосіб повідомлення працівником роботодавця про зміну робочого місця;
f) трудові функції працівника;
g) строк дії договору;
h) умови оплати праці;
i) тривалість робочого часу та часу відпочинку;
j) матеріально-технічне забезпечення (засобами виробництва, матеріалами, інструментами необхідними для роботи);
k) способи комунікації та взаємодії між Сторонами (електронна пошта, телефон тощо);
l) права та обов’язки сторін;
m) персональні дані;
n) відповідальність сторін;
o) порядок припинення договору;
p) інші положення;
q) реквізити сторін.

4. У договорі про дистанційну роботу має бути прописано:
a) посада працівника;
b) працівник працює за основним місцем роботи чи за сумісництвом;
c) трудові функції працівника;
d) строк дії договору;
e) умови оплати праці;
f) тривалість робочого часу та часу відпочинку;
g) матеріально-технічне забезпечення (обладнання, програмно-технічні засоби, засоби захисту інформації тощо);
h) способи комунікації та взаємодії між Сторонами (електронна пошта, телефон тощо);
i) звітність працівника про виконану роботу;
j) права та обов’язки сторін;
k) персональні дані;
l) відповідальність сторін;
m) порядок припинення договору;
n) інші положення;
o) реквізити сторін.

5. Ознайомитися із формами таких договорів можна за посиланням: https://ips.ligazakon.net/document/view/RE36508?an=355

НАБРАВ ЧИННОСТІ ПОРЯДОК ПОДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ТРУДОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

1. 13 липня 2021 року набрала чинності постанова Пенсійного фонду України, якої затверджено порядок подання відомостей про трудову діяльність працівника в електронній формі.

2. Такі відомості подаються страхувальником за працівників (роботодавцем) або самим працівником.

3. Відомості подаються через сайт Пенсійного фонду (https://portal.pfu.gov.ua/) в електронному вигляді з накладенням КЕП в одній із таких форм:
a) у вигляді скан-копій;
b) шляхом створення відповідного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи.

4. Скан-копії трудової книжки та документів, що підтверджують стаж роботи мають відповідати таким вимогам:
a) робляться у кольоровому вигляді;
b) мають містити всі сторінки в хронологічному порядку та поля документів;
c) бути придатні для сприйняття їх змісту (дані про серію та номер бланків документів);
d) рекомендована роздільна здатність при скануванні – 300 dpi;
e) формат зображення має бути jpg або pdf;
f) розмір кожного файлу не має перевищувати 1 Мб.

5. Електронний запис має містити наступні відомості:
a) найменування роботодавця та ідентифікаційний код, або ПІБ та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта;
b) періоди: роботи, навчання, практики, служби, догляду, безробіття, стажування, відносин за договорами цивільно-правового характеру, виправних робіт, сумісництва;
c) переведення з посади на іншу посаду або іншу роботу;
d) найменування посади, професія, спеціальність, кваліфікація, вид виконуваної роботи, структурний підрозділ;
e) причина припинення трудових відносин, навчання, практики, проходження служби, відносин за договорами цивільно-правового характеру, догляду, безробіття, виправних робіт (пункт, частину, статтю закону);
f) вид документа, його номер і дата, на підставі якого внесено запис про початок та/або припинення: трудових відносин, навчання, практики, служби, догляду, безробіття, стажування, відносин за договорами цивільно-правового характеру, виправних робіт, сумісництва.

6. Подані відомості про трудову діяльність працівника мають бути повними та достовірними.

ВВЕДЕНО В ДІЮ НОРМИ ЩОДО ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН

1. 06 липня 2021 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони», яким запроваджено процес продажу земельних ділянок через електронні аукціони.

2. Відтепер продаж земельних ділянок державної та комунальної власності, набуття права власності на них здійснюється у формі електронного аукціону.

3. Обов’язковими є земельні торги з приводу:
1) продажу земельних ділянок державної та комунальної власності, передача їх у користування за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;
2) продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення всіх форм власності;
3) продажу земельних ділянок, прав користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), прав користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) державним та/або приватним виконавцем під час виконання рішень у примусовому порядку.

4. Якщо земельні ділянки перебувають у приватній власності, то їх продаж, передача у користування здійснюються на земельних торгах виключно з ініціативи власників земельних ділянок (щоб не допустити рейдерства).

5. Електронний аукціон проводитися в електронній торговій системі в мережі Інтернет в режимі реального часу.

6. Результатом проведення такого електронного аукціону є укладення договору купівлі-продажу, оренди тощо.

7. Учасником може бути як фізична, так і юридична особа.

8. Переможцем є учасник, який запропонував найвищу ціну за лот.

9. За участь необхідно сплатити наступні внески:
1) реєстраційний внесок у розмірі 0,1 мінімальної заробітної плати визначеної на 01 січня поточного року;
2) гарантійний внесок – 30 % стартової ціни продажу земельної ділянки, прав емфітевзісу чи суперфіцію, або 30 % стартового розміру річної орендної плати, але не більше 2500 прожиткового мінімуму для працездатних осію на 01 січня поточного року.

10. Такі внески сплачуються на відкриті окремі у банку рахунки оператора електронного майданчика.

11. Один лот складається лише з однієї земельної ділянки або прав на неї.

12. Результати проведення земельних торгів оприлюднюються в електронній торговій системі організатором.

НАБРАЛИ ЧИННОСТІ НОВІ НОРМИ МОВНОГО ЗАКОНУ

1. 16.07.2021 року набрали чинності ст. 23, 26, частини 2 та 3 ст. 7 та ст. 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яким розширюється перелік сфер, де використання державної мови є обов’язковим.

2. Тепер використовувати українську мову необхідно при:
a) проведенні культурних, розважальних та видовищних заходів. Можна застосовувати інші мови тільки якщо це є художнім, творчим задумом, або при відтворенні пісень, інших музичних творів з текстом, фонограм;
b) при супроводі (конферанс) культурних, розважальних та видовищних заході. У випадку якщо ведучий не володіє державною мовою, організатор має забезпечити синхронний або послідовний переклад такого виступу;
c) підготовці оголошень, афіш, вхідних квитків, інших інформаційних матеріалів про культурно-мистецькі та видовищні заходи. Допускається використання інших мов поряд з українською, але текст іншою мовою не може бути більшим за обсягом та шрифтом, ніж текст державною мовою;
d) показі театральних вистав. У випадку показі вистави іншою мовою, то має супроводжуватися її переклад державною за допомогою субтитрів;
e) музейній справі (інформація про музейні предмети, вхідні квитки, оголошення, інформаційна продукція про музей).
f) проведенні мистецьких виставок
g) демонструванні та поширенні фільмів;
h) при туристичному та екскурсійному обслуговуванні;
i) видавництві книжок (видавець зобов’язаний видати державною мовою не менше 50 відсотків усіх виданих ним упродовж відповідного календарного року назв книжкових видань).

3. Дозволяється дублювати фільми, оголошення, вистави тощо на інші мови поряд з українською мовою.

4. Відтепер для набуття громадянства України необхідно складати іспит на рівень володіння українською мовою.