+38(044) 586-77-77; +38(098) 586-77-77 office@ov-partners.com

ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА

25.01.2017 року Кабінетом Міністрів України затверджено новий механізм відшкодування ПДВ – прийнято постанову “Про затвердження Порядку ведення та форми Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість”.

Новий Порядок ведення Реєстру з відшкодування ПДВ, зокрема, передбачає:

  • формування та ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування здійснюється на підставі баз даних ДФС та Казначейства;
  • визначення даних, які відносяться до такого реєстру;
  • автоматичне внесення заяв до реєстру, що здійснюється протягом операційного дня у хронологічному порядку надходження таких заяв;
  • казначейство проводить бюджетне відшкодування ПДВ на підставі даних Реєстру;
  • публікація реєстру на офіційному веб-сайті Мінфіну.

ПОДАТКОВІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

Щодо оподаткування сум від реалізації антикварних товарів фізичними особами

Дохід, отриманий фізичною особою від продажу антикварних речей, зокрема картин – творів мистецтва, включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такої особи як інші доходи та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків.

Конкретне визначення антикварних речей та регулювання щодо їх обігу міститься у Правилах торгівлі антикварними речами, затверджених наказом Міністерства економіки з питань європейської інтеграції України та Міністерства культури і мистецтв України від 29.12.2001 № 322/795 (далі – Правила), антикварні речі – це такі культурні цінності, як об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення, підлягають збереженню, відтворенню та охороні і створені понад 50 років, до яких належать, зокрема, художні твори, у тому числі оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури, картини та малюнки повністю ручної роботи на будь-якій основі та з будь-яких матеріалів.

ДФС наголошує, що при визначенні бази оподаткування розраховується ціна, що зазначається у договорі купівлі-продажу ( міни) але не нижче оціночної вартості цього об’єкта, визначеної згідно із законом.(лист ДФС України від 13.01.2017 № 446/A/99-99-13-02-03-14).

Щодо надання первинних документів під час податкової перевірки у разі електронного ведення бухгалтерії

У разі складання та зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку з використанням електронних засобів оброблення інформації, підприємство зобов’язане за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учасників господарських операцій, а також правоохоронних органів та відповідних органів у межах їх повноважень, передбачених законами

Крім того, посадова (службова) особа контролюючого органу, яка проводить перевірку, у випадках, передбачених Кодексом, має право отримувати від платника податків або його законних представників копії документів, що належать до предмета перевірки. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності) (п. 85.8 ст. 85 Кодексу).Отже, платники податків, які здійснюють ведення документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів у електронному вигляді, зобов’язані при проведенні перевірок надати посадовим особам контролюючого органу на їх вимогу копії документів, що належать до предмета перевірки.

При цьому копією документа на папері для електронного документа є візуальне подання електронного документа на папері, яке засвідчене в порядку, встановленому законодавством (ст. 7 Закону України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» (лист ДФС України від 04.01.2017 року № 30/6/99-99-15-02-02-15).

Щодо застосування тимчасового режиму звільнення від оподаткування ПДВ

Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» продовжено до 01.01.2019 дію тимчасового режиму звільнення від оподаткування ПДВ для операцій з постачання, у тому числі операцій з імпорту, відходів та брухту чорних і кольорових металів, визначеного пунктом 23 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Роз’яснено питання які саме операції підпадають під режим звільнення від оподаткування ПДВ.

Дія постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №15 із змінами і доповненнями), якою були затверджені переліки відходів та брухту чорних і кольорових металів, операції з постачання яких, зокрема, операції з імпорту, тимчасово, до 31.12.2016 (включно), звільнялися від оподаткування ПДВ, обмежувалася лише 2016 роком.

Враховуючи висновки колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України, ДФС зазначає, що режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений пунктом 23 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, поширюється на операції платників податку з постачання, у тому числі операції з імпорту, відходів та брухту чорних і кольорових металів, що здійснюються з 01.01.2017 до 31.12.2018 (включно).

При цьому до дати набрання чинності нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України, який буде визначити переліки відходів та брухту чорних і кольорових металів, операції з постачання яких, зокрема, операції з імпорту, тимчасово, починаючи з 01.01.2017, звільняються від оподаткування ПДВ, слід використовувати переліки, затверджені Постановою №15 (лист ДФС України від 20.01.2017 року № 1298/7/99-99-15-03-02-17).

 Щодо визначення правового статусу податкової міліції

Норми Закону № 1797-VIII від 21.12.2016 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» щодо ліквідації податкової міліції набирають чинності з дня набрання чинності законом, що визначає правові основи діяльності нового органу влади, на який покладається обов’язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних злочинів, об’єктом яких є фінансові інтереси держави та місцевого самоврядування.

До дня набрання чинності таким законом податкова міліція працює в діючому правовому полі та виконує функції, покладені на неї законодавством. Законопроект про виправлення технічних помилок Закону № 1797-VIII планується винести на розгляд ВР (лист Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики від 12.01.2017 № 04-27/10-1226).