+38(044) 586-77-77; +38(098) 586-77-77 office@ov-partners.com

ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА

Новини для власників бізнесу.

22 липня 2021 Президентом України підписано Закон України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки України» № 1167 від 15.07.2021, що пропонує новий режим роботи для ІТ-бізнесу, так званий «Дія Сіті».

Починаючи із 20 липня, бізнес зможе купувати іноземну валюту в межах ліміту в 100 тис. євро (в еквіваленті) на день без наявності підстав та зобов’язань та без подання до банку підтвердних документів. Відповідні зміни містить постанова Правління НБУ “Про затвердження Змін до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті» № 80 від 13.07.2021.

Новини для бухгалтерів.

Наказом Мінфіну від 09.07.2021 р. № 385 внесені зміни до деяких нормативно-правових актів з бухобліку. Зокрема, уточнено, що у первинному документі реквізит “одиниця виміру господарської операції” вказують у грошовому та за можливості у натуральних вимірниках. Для цього скоригували абз. 1 п. 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну № 88 від 24.05.1995.

РОЗ’ЯСНЕННЯ з наступних питань

Щодо збільшення додаткового капіталу Товариства за рахунок внесків засновниками у матеріальній формі – готових виробів та комплектуючих для подальшої реалізації кінцевим споживачам, без рішення про зміну розміру статутного капіталу

«…для цілей бухгалтерського обліку збільшення додаткового капіталу за рахунок внесків засновниками є операцією, що приводить до збільшення власного капіталу та при цьому не приводить до збільшення доходу підприємства.

Таким чином, внесення додаткових вкладів у негрошовій формі засновниками як додатковий капітал, без зміни розміру статутного капіталу, не включаються до складу доходу платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи), за умови що вони мають грошову оцінку…

У разі реалізації кінцевим споживачам готових виробів, внесених засновником як додатковий капітал, до складу доходу Товариства включається сума перевищення вартості реалізованої готової продукції над грошової оцінкою готової продукції, яка внесена засновником як додатковий капітал.

У разі виготовлення готової продукції з комплектуючих, внесених засновником як додатковий капітал, для виробництва товарів та подальшої реалізації готової продукції споживачу до об’єкту оподаткування єдиним податком Товариства включається сума отриманого доходу за мінусом вартості цих комплектуючих відповідно до грошової оцінки при внесенні засновником» (лист ДПС України від 30.07.2021 р. N 2930/ІПК/99-00-18-04-03-06).

Щодо порядку виправлення помилки, допущеної при складанні розрахунку коригування до податкової накладної

«Чинними нормами податкового законодавства не передбачено можливості анулювання (виключення) з ЄРПН зареєстрованих податкових накладних/розрахунків коригування, у тому числі тих, що містять помилки. Помилки, допущені платником податку у податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих в ЄРПН, можуть бути виправлені виключно шляхом складання та реєстрації в ЄРПН відповідного розрахунку коригування.

Тобто, якщо при попередньому коригуванні показників податкової накладної були допущені помилки, необхідно відкоригувати рядки податкової накладної (з урахуванням проведених коригувань), які містять помилки (не відповідають даним бухгалтерського обліку платника) у порядку, визначеному пунктом 23 Порядку N 1307.

Слід зазначити, що для платників податку на додану вартість функціонує електронний сервіс, за допомогою якого здійснюється візуалізація повної інформації щодо показників податкової накладної з урахуванням усіх зареєстрованих до неї розрахунків коригування кількісних і вартісних показників. Даний сервіс створений з метою недопущення платниками податку помилок при складанні розрахунків коригування до податкових накладних.

Доступ до зазначеної інформації надано в приватній частині (особистий кабінет) Електронного кабінету у розділі “ЄРПН”.
При складанні розрахунку коригування доцільно використовувати інформацію щодо показників податкової накладної з урахуванням усіх зареєстрованих до неї розрахунків коригування, отриману за допомогою вищезазначеного електронного сервісу» (лист ДПС України від 28.07.2021 р. N 2918/ІПК/99-00-21-03-02-06).

Щодо обліку та оподаткування іноземної компанії як платника податку на прибуток

«…у разі якщо нерезидент здійснює господарську діяльність, яка підпадає під визначення “постійного представництва” згідно з вимогами пп. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, то такий нерезидент повинен стати на облік у податковому органі в якості платника податку на прибуток як нерезидент, що здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, та визначати обсяг оподатковуваного прибутку відповідно до вимог пп. 141.4.7 п. 141.4 ст. 141 Кодексу, а також подавати податкову декларацію з податку на прибуток підприємств та сплачувати податок до бюджету…

Для реєстрації платником податку на прибуток іноземна компанія, яка вже перебуває на обліку як платник податків і не має акредитованих відокремлених підрозділів, подає заяву за формою N 1-ОПН з позначкою “реєстрація платника податку на прибуток” з урахуванням особливостей визначених пп. 2 п. 5.1 та абзацом другим п. 5.5 розділу V Порядку» (лист ДПС України від 20.07.2021 р. N 2826/ІПК/99-00-21-02-02-06).

Щодо термінів зберігання документів у період карантину

«Отже, ст. 44 Кодексу встановлено мінімальні терміни зберігання документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів – 1095 днів з дня подання податкової звітності, 2555 днів – для документів та інформації, необхідної для здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням, із збільшенням цього строку при проведенні процедури оскарження у разі визначення сум зобов’язань контролюючими органами.

При цьому слід зауважити, що оскільки перебіг строків давності, передбачених ст. 102 Кодексу зупиняється, то строки зберігання документів на період дії карантину також продовжуються.
З метою уникнення неоднозначного тлумачення норм податкового законодавства кожний конкретний випадок виникнення податкових відносин слід розглядати з урахуванням документів (матеріалів), які стосуються порушених питань (лист ДПС України від 02.07.2021 р. N 2606/ІПК/99-00-04-03-03-09).