+38(044) 586-77-77; +38(098) 586-77-77 office@ov-partners.com

ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА

Новини для власників бізнесу.

03.06.2021 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам» від 03.06.2021 № 1525-IX (так званий Закон про податок на Google). Законом доповнено Податковий кодекс України нормами щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами, та нормами щодо удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам.

Законом, зокрема:

 • виключено норму, згідно з якою резиденти при виплаті нерезидентам доходу за виробництво та/або розповсюдження реклами повинні сплачувати податок за ставкою 20% суми таких виплат за власний рахунок;
 • визначено: для документів, що засвідчують факт постачання послуг, складених в електронній формі, датою оформлення такого документа вважається дата складення такого електронного документа;
 • визначено перелік електронних послуг;
 • звільнено від оподаткування ПДВ постачання електронних послуг шляхом надання доступу до електронних освітніх (навчальних) ресурсів в межах надання освітніх послуг;
 • включено нерезидентів до переліку осіб, які реєструються платниками податку на додану вартість;
 • встановлено правила визначення місця постачання електронних послуг (B2C);
 • встановлено форму та визначено порядок надсилання податкового повідомлення нерезиденту та скарги на таке рішення;
 • встановлено спрощену процедуру реєстрації платника ПДВ для постачальників-нерезидентів, яка може здійснюватися віддалено в електронній формі на спеціально розробленому вебпорталі;
 • визначено правила податкового обліку з податку на додану вартість для нерезидентів, що надають фізичним особам електронні послуги, місце постачання яких розташовано на митній території України;
 • звільнено від обов’язку нерезидента реєструвати податкові накладні;
 • передбачено сплату податкового зобов’язання для нерезидента в іноземній валюті.

Новий закон торкнеться нерезидентів, які надають фізичним особам електронні послуги на території України через мережу інтернет, мобільні додатки, телевізійні приймачі (телевізори Smart TV), інші цифрові пристрої (за винятком окремих операцій) та не мають постійних представництв у нашій країні.

Новини для юристів.

Міністерством фінансів України наказом від 08.06.2021 р. № 330 внесено зміни до Порядку застосування адміністративного арешту майна платника податків. В переліку підстав для припинення арешту майна платників податків додано новий пункт – взяття податковим органом на податковий облік нерезидента на підставі акту перевірки. Також уточнено, що для застосування арешту коштів на рахунку платника податків податковий орган подає до суду заяву в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України.

РОЗ’ЯСНЕННЯ З НАСТУПНИХ ПИТАНЬ

Щодо оподаткування ПДВ операцій з постачання конфіскованого майна надає роз’яснення щодо особливостей, які виникають при здійсненні таких операцій

«Операції з постачання (продажу) конфіскованого майна іншим фізичним та юридичним особам є об’єктом оподаткування ПДВ та підлягають оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку.

Додатково слід зазначити, що для операцій з постачання (продажу) конфіскованого майна виключень з числа об’єктів оподаткування та податкових пільг з ПДВ не передбачено.

Оскільки конфісковане майно належить державі, то держава здійснює делегування функцій щодо нарахування і сплати податкових зобов’язань з ПДВ, які виникають у зв’язку з реалізацією належного їй майна, особі, якій делеговано право здійснювати постачання (продаж) такого майна.

Отже, особа, яка здійснює операції з постачання (продажу) конфіскованого майна, повинна виконувати усі обов’язки, передбачені ПКУ для платника ПДВ, здійснюючи такі операції» (лист ДПС України від 03.06.2021 № 12825/7/99-00-21-03-02-07).

Щодо включення до бази оподаткування ПДВ компенсації понесених платником податків витрат зі сплати земельного податку

«….Статтями 284 та 286 Господарського кодексу України визначено, що істотною умовою договору оренди є, зокрема, орендна плата, яка є фіксованим платежем, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Отже, якщо відповідно до договору, укладеного між Підприємством – користувачем земельної ділянки, яка є державною власністю та перебуває у його строковому користуванні, та власником (власниками) нежитлових приміщень, розташованих на такій земельній ділянці, власник (власники) таких приміщень здійснює часткову компенсацію витрат Підприємства, пов’язаних з користуванням земельною ділянкою, в тому числі виплату частини земельного податку, такі кошти включаються Підприємством до бази оподаткування у загальновстановленому порядку» (лист ДПС України від 29.06.2021 р. N 2562/ІПК/99-00-21-03-02-06).

Стосовно застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій

«При здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних уповноваженою особою відповідного суб’єкта господарювання, РРО та/або ПРРО може не застосовуватись» (лист ДПС України від 29.06.2021 р. N 2547/ІПК/99-00-07-05-01-06).

Щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи

«…Платник податків у своєму зверненні повідомив, що ним у 2019 році був укладений договір з юридичною особою про продаж корпоративних прав (частки) у товаристві з відстрочкою платежу строком на 3 роки. Кошти від такого продажу планується отримати у 2021 – 2022 роках.

Таким чином, у платника податків виникла практична необхідність в отриманні індивідуальної податкової консультації з питання: за який звітний рік необхідно задекларувати дохід, отриманий від продажу інвестиційного активу…

Враховуючи викладене, оскільки договір купівлі-продажу корпоративних прав був укладений платником податків у 2019 році на підставі якого відбувся перехід права власності на зазначені корпоративні права, то обов’язок щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи виник у такого платника у 2020 році.

При цьому фізична особа зобов’язана подати річну декларацію про майновий стан і доходи у встановленому порядку, в якій відобразити всю суму, вказану в договорі про продаж інвестиційного активу» (лист ДПС України від 15.06.2021 р. N 2441/ІПК/99-00-04-03-03-09).