+38(044) 586-77-77; +38(098) 586-77-77 office@ov-partners.com

ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ З МЕТОЮ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

17 листопада Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України та пов’язаного з цим удосконалення роботи деяких державних правоохоронних органів”. Він набрав чинності 25 листопада.

У зв’язку зі створенням БЕБ до Кримінального процесуального кодексу України було внесено наступні зміни:

  1. До підслідності БЕБ віднесено наступні статті КК України:  199, 200, 203-2, 204, 205-1, 206, 212, 212-1, 218-1, 219, 220-1, 220-2, 222, 222-1, 223-1, 224, 229, 231, 232, 232-1, 232-2, 233.
  2. Ст. 191 (якщо предметом кримінального правопорушення є бюджетне відшкодування), 206-2, 210, 211 КК України відносять до підслідності БЕБ, у разі якщо досудове розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань чи Національного антикорупційного бюро України.
  3. Ст. 191, 364 КК України, відносять до підслідності БЕБ за умови, що розмір предмету такого кримінального правопорушення або завданої ним шкоди становить від 567 500 грн до 2 270 000 грн станом на 25 листопада та його вчинено службовою особою державного органу, органу місцевого самоврядування, суб’єкту господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків та досудове розслідування такого кримінального правопорушення не віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань чи Національного антикорупційного бюро України.
  4. «Орган, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства» був замінений на нового суб’єкта – Бюро економічної безпеки.
  5. Бюро економічної безпеки було надано повноваження на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Також співробітники БЕБ матимуть доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користується державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами. БЕБ зможе отримувати інформацію від: Центрального депозитарію цінних паперів, Національного банку України та депозитарних установ інформації, що міститься в системі депозитарного обліку цінних паперів.

Державна служба фінансового моніторингу України з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, передаватиме до БЕБ інформацію, у тому числі узагальнені матеріали (додаткові узагальнені матеріали).

Для запобігання та протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним до підслідності Бюро економічної безпеки України, – Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, органи державного фінансового контролю, податкові та митні органи, а також інші державні органи, що здійснюють державний контроль за дотриманням юридичними і фізичними особами законодавства України, передаватимуть до Бюро економічної безпеки України інформацію про обставини, що свідчать про вчинення кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України. Фактично, БЕБ, отримає доступ до інформаційних баз перелічених вище органів.

Більш детально з Законом можна ознайомитися за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1888-20#Text