+38(044) 586-77-77; +38(098) 586-77-77 office@ov-partners.com

ПРИЙНЯТО ЗАКОН ЩОДО ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ У СФЕРІ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ

05 грудня 2019 року Верховною Радою України прийнято Закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству».

Даним Законом внесено зміни до низки нормативно-правових актів,  які:

  • забезпечують захист майнових прав власників і користувачів земельних ділянок;
  • запобігають неправомірному заволодінню землями та захопленню майна сільськогосподарських підприємств;
  • протидіють зупиненню діяльності сільськогосподарських підприємств внаслідок необґрунтованого накладення арешту на майно та активи підприємств;
  • вдосконалюють процедуру державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на них;
  • визначають, що власник земельної ділянки має право у своїх статутних документах встановити обов’язкове нотаріальне посвідчення договорів, предметом яких є нерухоме майно або частка учасника у статутному капіталі товариства з метою захисту та попередженню порушенню передбачених законом прав;
  • визначають, що учасник товариства може встановити вимогу нотаріального засвідчення справжності власного підпису під час прийняття рішень з питань діяльності відповідного товариства з метою уникнення підроблення документів.

Таким чином, даний Закон має важливе значення для власників бізнесу, оскільки мінімізує порушення майнових прав власників і користувачів земельних ділянок.

ОРГАНИ РИНКОВОГО НАГЛЯДУ ЗМЕНШАТЬ ТИСК НА БІЗНЕС

 12 грудня 2019 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду», який спрямований на зменшення корупційних ризиків у діяльності посадових осіб під час здійснення перевірок, а також на посилення захисту споживачів у разі виявлення на ринку небезпечної нехарчової продукції. Даний закон передбачає, що перевірка продукції здійснюється лише в разі, якщо наявні документально підтверджені підстави вважати, що продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає визначеним вимогам унаслідок дій чи бездіяльності виробника такої продукції, а також визначено, що предметом перевірок є характеристики продукції певного виду (типу), категорії та/або групи, тобто забороняється перевіряти продукцію іншого виду (типу), категорії та/або групи.

Законом встановлюється відповідальність суб’єктів господарювання у вигляді штрафу, який оформляється постановою, що надсилається суб’єкту господарювання не пізніше наступного робочого дня за днем її оформлення.

Також ринковий нагляд не поширюється на: ядерні установки, об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання; об’єкти будівництва, визначені Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»; дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння та вироби з нього (ювелірні й побутові).

Таким чином, даний Закон має вагоме значення для власників бізнесу, оскільки ним забезпечується запобігання зловживанням з боку органів ринкового нагляду у сфері бізнесу.

ЗАПРАЦЮВАЛА НОВА ПРОЦЕДУРА ЛІЦЕНЗУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 18 грудня 2019 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності», який вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та низки Законів України, а саме: «Про ліцензування видів господарської діяльності»; «Про рекламу»; «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» тощо.

Даним законом встановлено, що з дня одержання заяви про отримання ліцензії орган ліцензування протягом п’яти робочих днів встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення. Слід зазначити, що рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду набуває чинності з дня його прийняття та підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу ліцензування і внесенню інформації про таке рішення до ліцензійного реєстру наступного робочого дня після його прийняття.

Також даним нормативно-правовим актом запроваджуються нові санкції за порушення норм законодавства у сфері ліцензування (такі, як зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково), проте ці санкції не позбавляють права повторно подати заяву про отримання ліцензії.  Законом визначено й порядок відновлення дії ліцензії, що була зупинена органом ліцензування та порядок оскарження ліцензіатом рішення органу ліцензування щодо зупинення дії ліцензії, а також нові підстави для анулювання ліцензії (у випадку визнання недієздатним, обмеження в дієздатності, визнання безвісно відсутнім, оголошення померлим ліцензіата тощо), проте виключається така підстава для анулювання, як несплата ліцензіатом за видачу ліцензії.

Даний закон передбачає обов’язок ліцензіата повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом строку, встановленого ліцензійними умовами. У випадку порушення цього строку ліцензіат може бути притягнений до адміністративної відповідальності.

Таким чином, даний закон має значення для власників бізнесу, оскільки у випадку порушення процедури ліцензування можна зазнати застосування санкцій, що матимуть негативний вплив на бізнес.

 ВІДТЕПЕР ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС ПІД ВИГЛЯДОМ ДЕРЖАВНИХ ЛОТЕРЕЙ ЗАБОРОНЕНИЙ

 20 грудня 2019 року Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження «Про протидію гральному бізнесу» від 20 грудня 2019 р. № 1325-р, яким виключив можливість розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей, а також уповноважив органи Національної поліції, Державної фіскальної служби забезпечити вжиття заходів до припинення функціонування розповсюджувачів лотерей, діяльність яких не віднесена до організації та проведення лотерей, не заборонених Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

ПРАЦІВНИКАМ ПАТРОНАТНОЇ СЛУЖБИ ДОЗВОЛИЛИ ВЕСТИ БІЗНЕС

 25 грудня 2019 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питання сумісництва працівників патронатної служби Верховної Ради України», який передбачає, що працівники патронатної служби Верховної Ради України можуть займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю. Даним законом було внесено зміни до ст. ст. 25, 26 Закону України «Про запобігання корупції», якими виключено депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), присяжних, помічників-консультантів народних депутатів України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, Першого заступника Голови Верховної Ради України та заступника Голови Верховної Ради України, працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України з переліку осіб, на яких поширюються вимоги антикорупційного законодавства в частині заборони сумісництва. Також, було внесено зміни й до ст. 1724 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виключивши вище зазначених осіб із суб’єктів правопорушень, передбачених даною статтею.

Таким чином, даний законопроект розширює перелік осіб, які можуть вести бізнес й займатися політичною діяльністю.

НАБРАВ ЧИННОСТІ ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОРЕНДУ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА»

27 грудня 2019 року набрав чинності Закон України «Про оренду державного та комунального майна», який передбачає оновлену процедуру надання в оренду державного та комунального майна, яка є більш вигідною завдяки вільній конкуренції. Так, відтепер передача в оренду державного та комунального майна здійснюватиметься шляхом продажу права оренди на майно на електронному аукціоні в електронній торговій системі, в якій  у відкритому доступі буде публікуватися інформація щодо угод оренди державного та комунального майна. Закон передбачає етапність передачі майна в оренду та чіткі строки здійснення даної процедури. Крім того в законі визначені випадки у яких фізичні та юридичні особи не можуть виступати орендарями державного та комунального майна, а також перелік об’єктів, що не можуть бути передані в оренду.

Також, створюються Перелік першого типу (перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні) та Перелік другого типу (перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону).

Слід зазначити, що відтепер стартова орендна плата на аукціонах розраховуватиметься не від оцінки майна, а від його балансової вартості станом на останнє число місяця, який передує даті визначення цієї орендної плати.

Таким чином, даний нормативно-правовий акт заслуговує на увагу, адже впливає на розвиток та захист бізнесу.

 ВІДТЕПЕР ПРЕДСТАВНИКОМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В СУДІ МОЖЕ БУТИ НЕ ЛИШЕ АДВОКАТ

 29 грудня 2019 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення можливостей самопредставництва в суді органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення». Даним нормативно-правовим актом розширено можливості самопредставництва в суді органів державної влади, органів влади Автономної Республики Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення, а саме розширено перелік осіб, які можуть здійснювати само представництво юридичної особи. Так, юридична особа незалежно від порядку її створення бере участь у справі через свого керівника, члена виконавчого органу, іншу особу, уповноважену діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) (самопредставництво юридичної особи), або через представника.

Тобто, монополія адвокатури на представництво в судах є не обов’язковою.