+38(044) 586-77-77; +38(098) 586-77-77 office@ov-partners.com

Спеціально для “Delo.ua

Питання оформлення правовідносин з директором товариства сьогодні є досить актуальним, адже вони лежать в площині контрактного та трудового законодавства. Тобто з однієї сторони необхідне рішення загальних зборів про обрання директора на посаду, а з іншої – його необхідно ще й оформити як звичайного найманого працівника (отримати заяву, видати наказ, укласти трудовий договір (контракт) тощо). А от чи можна з директором укласти цивільно-правовий договір? Давайте в цьому розберемося.

Як було раніше?

Одразу зауважимо, що оскільки директор згідно з трудовим законодавством є найманим працівником, то на нього поширюються всі трудові гарантії. Він не може бути оштрафований за порушення трудової дисципліни, до нього можуть бути застосовані тільки такі види стягнення, як догана та звільнення і в рідких випадках, якщо це правильно прописано у внутрішніх документах, він може бути позбавлений премії. Як виняток, який накладає на директора додатковий тягар, є те, що по закону від може відповідати своїм майном за борги товариства або за завдання йому шкоди (спричиненні збитки) внаслідок допущених помилок.

З іншого боку, директор підпорядковується загальним зборам учасників товариства та є його окремим органом управління. А тому, щоб побудувати юридично правильні відносини з директором, виставити йому чіткі KPI, прописати цілі роботи товариства, варіанти нарахування бонусів або премій при досягненні певних показників або систему відповідальності, доводиться «винаходити велосипед», щоб надати таким домовленостям юридичної сили. Урешті-решт все одно більшість із них залишаються за межами офіційного документу та існують як «понятійні обов’язки».

Тобто раніше з директором можна було укладати лише трудовий договір (контракт), який не давав змоги виходити за рамки встановлених трудових законодавством обмежень, а всі додаткові домовленості щодо порядку виконання директором своїх функціональних обов’язків існували лише на рівні усних домовленостей сторін.

Як стало тепер?

Нещодавно Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в України», яким внесено зміни до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», зокрема у частині оформлення правовідносин з директором товариства.

Так, відповідно до ч. 12 ст. 39 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», з одноосібним виконавчим органом та кожним членом колегіального виконавчого органу укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт). Такий договір підписується від імені товариства особою, уповноваженою на таке підписання загальними зборами учасників.

Відтепер директор товариства з обмеженою відповідальністю може діяти або як найманий працівник на підставі трудового договору, або на підставі цивільно-правового договору.

Саме цивільно-правовий договір надає можливість офіційно більш детально прописати всі домовленості з директором товариства з обмеженою відповідальністю щодо якості управління товариством, необхідних показників діяльності бізнесу, його бонусів, відповідальності, порядку вирішення спорів з директором, положення про неконкуренцію, захист комерційної таємниці тощо.

Отже тепер є можливість обрати різні варіанти оформлення правовідносин з директором: або на підставі трудового договору (поширюються всі гарантії трудового законодавства), або на підставі цивільно-правового договору (надає ширші можливості щодо закріплення всіх необхідних вимог до директора, яких він має дотримуватися та виконувати).

Що варто пам’ятати при укладенні цивільно-правового договору з директором?

По-перше, необхідно передивитися структуру та систему управління товариством, повноваження виконавчого органу та вимоги до нього.

По-друге, переконатися, що статут товариства не містить обмежень з приводу укладання з директором цивільно-правових договорів. За необхідності затвердити статут у новій редакції.

По-третє, протоколом загальних зборів учасників затвердити умови такого цивільно-правового договору та визначити відповідальну особу за підписання цього договору з директором.

По-четверте, підписати цивільно-правовий договір з директором товариства у двох екземплярах.

У випадку, якщо ви хоче з діючим директором укласти замість трудового договору цивільно-правовий, необхідно отримати згоду директора, після чого розірвати діючий трудовий контракт і тільки після цього підписувати цивільно-правовий договір.

Тобто перед тим, як переходити на нову форму співпраці, необхідно спочатку проаналізувати та за необхідності внести відповідні зміни до структури управління та  статутних документів товариства.

Кого стосуються такі зміни?

Зміни щодо укладення цивільно-правових договорів з директором стосуються лише товариств з обмеженою відповідальністю. Інших організаційно-правових форм, зокрема акціонерних товариств, приватних підприємств, державних чи комунальних підприємств тощо, це поки що не стосуються.

Лише товариства з обмеженою відповідальністю можуть обирати форму співпраці з директором на підставі цивільно-правового договору.

Отже, нові зміни у корпоративному законодавстві дозволили товариствам з обмеженою відповідальністю гнучкіше будувати відносини з директором товариства та виходити за рамки обмежень, встановлених трудовим законодавством, що надає змогу офіційно більш детально прописати всі домовленості з директором товариства.

Андрій МОЛЧАНОВ, партнер, керівник практики контрактного права, адвокат АО «Вдовичен та партнери»

Юлія АРТЕМЕНКО, помічник адвоката практики контрактного права АО «Вдовичен та партнери»