+38(044) 586-77-77; +38(098) 586-77-77 office@ov-partners.com

Спеціально для “The Page

Статут є основним документом для будь-якого бізнесу, його конституцією. Чому?
Тому що саме він закріплює основні положення щодо діяльності підприємства, дає можливість захищати інтереси засновників, визначати межі повноважень керівника, встановлює процедури придбання та захисту активів, а також загалом гарантує безпеку бізнесу.
Нещодавно набрав чинності закон «Про внесення змін до Господарського кодексу України щодо усунення правових колізій у вимогах до статутів товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю», яким було внесено зміни до змісту статуту товариства.

Що ж це за зміни?
Нагадаємо, що вимоги до змісту статуту встановлюються законом «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – закон № 2275-VIII) та Господарським кодексом (далі – ГК України).
Так, закон № 2275-VIII визначає, що статут має обов’язково містити лише три пункти:

 • а) повне та скорочене (за наявності) найменування Товариства;
 • б) органи управління, їхню компетенцію та порядок прийняття ними рішень;
 • в) порядок вступу та виходу з Товариства, а також інші відомості, які не суперечать закону.

ГК України до згаданих вище змін доповнював ці положення та зазначав, що статутом також має визначатися й розмір часток його засновників у статутному капіталі.
Новоухваленим законом встановлено, що в статутах ТОВ відтепер не обов’язково зазначати розмір часток у статутному капіталі його засновників.
Представники бізнесу з радістю сприйняли цю новину, оскільки законодавець знову спростив вимоги до статуту, тож цей документ тепер взагалі може бути на пару сторінок.
Але, на нашу думку, радіти не варто!
Як можна уявити такий важливий документ для бізнесу, у якому не будуть закріплені розміри часток кожного із учасників? Виникає питання, а яким тоді ще документом це може бути зроблено. Наша думка — лише статутом!

Чим такі зміни можуть загрожувати бізнесу?
Сьогодні одним із найрозповсюдженіших ризиків для бізнесу є рейдерські захоплення товариств, незаконна зміна їхніх засновників з метою отримання контролю над активами.
Визначення розміру часток засновків у статутному капіталі товариства та письмове закріплення їх в установчому документі має важливе значення для захисту бізнесу. Існує позиція, що дані про засновників зазначаються у відкритому реєстрі юридичних осіб та цього достатньо для підтвердження, що особа має корпоративні права підприємства.
Однак, як свідчить практика, у випадку рейдерської атаки в реєстрі дані про засновників будуть змінені на підставних осіб, тому довести факт володіння корпоративними правами законним засновником значно складніше. У цьому випадку у засновника на руках вже мають бути документи на підтвердження його статусу. Насамперед це статут із внесеними даними стосовно нього, документи про внесення (оплату) його вкладу.
Саме тому спрощення вимоги про зазначення переліку учасників та розміру їхніх часток у статуті значно знижує рівень безпеки бізнесу та може йому зашкодити.
Які ще ризики можуть містити модельні чи формальні статути з мінімальними умовами?
До них ми відносимо ризики виникнення корпоративних конфліктів між самими учасниками, спори стосовно управління товариством, призначення керівника, укладання правочинів, ризики розкрадання активів бізнесу, укладання договорів, які банкрутують бізнес, зловживання повноваженнями керівником, розтрата ним коштів підприємства.
Усі ці проблемі питання залишаються поза увагою учасників, якщо в бізнесі застосовується модельний чи шаблонний статут.
Тому гарно виписаний статут може попередити та своєчасно виявити рейдерські атаки та запобігти втраті бізнесу, підвищити рівень його безпеки.

Для того щоб не втратити бізнес, на нашу думку, варто:
1. Не використовувати у діяльності бізнесу модельні чи шаблонні статути, а розробляти цей документ конкретно під свій бізнес. У цьому випадку розмір та зміст статуту має значення!
2. Попри спрощення вимог до статуту зі сторони законодавця все ж таки в статуті варто максимально прописувати всі важливі положення для вашого бізнесу з приводу:

 • видів та напрямів діяльності;
 • процедури відчуження активів;
 • повноважень директора;
 • процедури погодження директором певних угод;
 • права засновників щодо управління бізнесом;
 • положення про захист комерційної таємниці;
 • процедури виплати дивідендів;
 • механізмів відчуження засновниками своїх часток;
 • правил спадкування часток у випадку смерті засновника;
 • інших питань індивідуально під особливості вашого бізнесу.

3. Підписати корпоративний договір між учасниками, який може містити умови щодо управління бізнесом, функціональних обов’язків кожного із засновників та інших умов.
Отже, статут, який виписаний індивідуально під вас, є запорукою захисту бізнесу та уникнення ризиків його втрати внаслідок рейдерства чи інших неправомірних дій третіх осіб.

Андрій Молчанов, молодший партнер, керівник практики контрактного права, адвокат АО «Вдовичен та партнери» 
Юлія Артеменко, молодша юристка практики контрактного права АО «Вдовичен та партнери»