+38(044) 586-77-77; +38(098) 586-77-77 office@ov-partners.com

ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА

Новини для власників бізнесу.

Постановою Правління Національного банку України від 5 серпня 2021 № 83 затверджено Положення про порядок відкриття та ведення поточних рахунків із спеціальним режимом використання в національній та іноземних валютах, банківських металах для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування, яке набирає чинності з 1 вересня 2021 року та діє до 1 вересня 2022 року.

Тому, фізичні особи, які мають намір скористатися правом на одноразове (спеціальне) добровільне декларування повинні звернутися до банку для відкриття поточного рахунку із спеціальним режимом використання (спеціальному рахунку) та розміщення готівкових коштів в національній та іноземних валютах, банківських металів (з фізичною поставкою).

Наказом Міністерства фінансів України від 02 серпня 2021 року № 439 «Про затвердження форми одноразової (спеціальної) добровільної декларації та Порядку її подання», який набуває чинності з 01.09.2021, затверджено форму одноразової (спеціальної) добровільної декларації. Тож, фізичним особам, що мають намір подати одноразову (спеціальну) декларацію, необхідно буде дотримуватися визначеної законом форми.

РОЗ’ЯСНЕННЯ

з наступних питань

Щодо призупинення строків надання відповідей на запити ДПС на період дії карантину COVID-19 

«…призупинення строків надання відповідей на запити ДПС на період дії карантину COVID-19 не розповсюджується на подання документації з трансфертного ціноутворення….» (Наказ Міністерства фінансів від 20.08.2021 №478).

За якими правилами визначати розмір сукупного консолідованого доходу міжнародної групи компаній (далі – МГК) для цілей виконання вимог Кодексу щодо складання звітності з трансфертного ціноутворення відповідно до трирівневої моделі

«Якщо  акції (корпоративні права) материнської компанії МГК перебувають в обігу на фондовій біржі, платник податків заповнює повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (далі – Повідомлення) відповідно до показників та інформації, зазначених у консолідованій фінансовій звітності материнської компанії МГК, оприлюдненій разом з аудиторським звітом.

Якщо  акції (корпоративні права) материнської компанії МГК не перебувають в обігу на фондовій біржі, але материнська компанія МГК відповідно до законодавства юрисдикції, в якій вона зареєстрована, зобов’язана готувати консолідовану фінансову звітність, то платник податків заповнює Повідомлення відповідно до показників та інформації, зазначених у консолідованій фінансовій звітності материнської компанії МГК, оприлюдненій разом з аудиторським звітом» ….» (Наказ Міністерства фінансів від 20.08.2021 №479).

Щодо підтвердження достовірності інформації зазначеної у Повідомленні.

Для підтвердження достовірності інформації зазначеної у Повідомленні, платники податків зобов’язані забезпечити зберігання документів, які використовувалися при складенні Повідомлення, протягом 2555 днів з моменту подання Повідомлення (Наказ Міністерства фінансів від 20.08.2021 №479).

Щодо порядку застосування конвенцій при виплаті дивідендів у контрольованій операції, пов’язаній з реалізацією товарів, робіт або послуг

Якщо дивіденди нараховані у зв’язку зі здійсненням операції з придбання або продажу товарів, робіт або послуг, потрібно становити, чи є у міжнародному договорі спеціальна стаття, яка застосовується до відповідного виду доходу. Прикладами спеціальних статей, які регулюють порядок оподаткування певних видів доходів, є статті, що стосуються оподаткування доходів від нерухомого майна, від міжнародних перевезень….

Якщо дохід у контрольованій операції підпадає під регулювання спеціальних правил міжнародного договору, стаття міжнародного договору про дивіденди застосовується з урахуванням міжнародних правил.

Дохід нерезидента від реалізації товарів, робіт або послуг, який не підпадає під регулювання окремих спеціальних статей міжнародного договору або статті 13, може розглядатись як дохід від господарської (підприємницької) діяльності (Наказ Міністерства фінансів від 20.08.2021 №479).

Питання здійснення податкового контролю за оподаткуванням доходів, прирівняних до дивідендів

Дотримання платниками податків вимог підпункту 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 Кодексу в частині повноти нарахування та своєчасності сплати податку на доходи нерезидента з доходів, які прирівняні до дивідендів відповідно до абзацу 4 – 6 підпункту 14.1.49 пункту 14.1 статті 14 розділу 1 Кодексу, може бути перевірено контролюючим органом виключно під час спеціальної документальної позапланової перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки», проведення якої передбачено підпунктом 39.5 статті 39 розділу 2 Кодексу. При цьому, до того як розпочати перевірку повноти нарахування та своєчасності сплати податку на доходи нерезидента з суми доходів, які прирівнюються до дивідендів та виплачується у контрольованих операція, контролюючий орган спочатку перевіряє відповідність умов операції принципу «витягнутої руки».

Якщо за результатами перевірки дотримання принципу «витягнутої руки» виявлено, що умови контрольованої операції відрізняються від умов, які відповідають принципу «витягнутої руки», в результаті чого платником податку здійснено на користь нерезидента виплату доходів, зазначених в абзацах 4-6 підпункту 14.1.49 пункту 14.1 статті 14 розділу 1 Кодексу, контролюючий орган самостійно визначає суму грошових зобов’язань платника податків з урахуванням строків, встановлених пунктом 102.1 статті 102 глави 9 розділу 3 Кодексу, тобто не пізніше закінчення 2555 дня, що наступає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації з податку на прибуток за відповідний звітний рік (Наказ Міністерства фінансів від 20.08.2021 №480).