+38(044) 586-77-77; +38(098) 586-77-77 office@ov-partners.com

Новини для власників бізнесу.

З 02.02.2021 Прийнято Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розміщеного на ній об’єкта нерухомості”. Законом встановлено «автоматичність» переходу прав користування земельною ділянкою при переході права власності на розташовану на ній будівлю, споруду від землекористувача до нового власника майна, а також встановлено обов’язкові дії для набувача права власності оформлення прав на земельну ділянку.

З 09.02.2021 вступила в силу Постанова КМУ «Про скорочення строку дії обмеження в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок». Зняття мораторію на перевірки стосується лише юридичних осіб, зокрема, щодо тимчасово зупинених документальних та фактичних перевірок, документальних, документальних  позапланових перевірок у виключних підставах, з переліком якого можна ознайомитись за посиланням https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-skorochennya-stroku-diyi-obmez-a89

26.02.2021 ДПС України опублікувала новий План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2021 рік. Оновлення стосуються:

– першого розділу щодо плану-графіку «Документальних планових перевірок платників податків – юридичних осіб»,

– другого розділу, щодо плану-графіку «Документальних планових перевірок фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів”;

– четвертого розділу плану-графіку “Документальних планових перевірок платників податків – юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Детально з ними можна ознайомитись за посиланням https://tax.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/446429.html

Новини для бухгалтерів.

З 16.02.2021 вступив в силу наказ Мінфіну від 08.12.2020 р. №747 щодо внесення змін до форми декларації акцизного податку та її Порядку заповнення та подання. Вперше нова форма декларації акцизного податку буде подаватись платниками у квітні за звітній період – березень.

З 22.02.2021 вступив в силу наказ Мінфіну від 08.12.2020 р. №746 щодо оновлення форми запиту контролюючого органу на проведення зустрічної звірки. Тепер у Запиті зазначається найменування керівника контролюючого органу та його ім’я й прізвище, а також передбачається уточнення серії паспорта фізичної особи суб’єкта господарювання у випадку її наявності.

РОЗ’ЯСНЕННЯ з наступних питань

Щодо виникнення зобов’язань зі сплати акцизного податку

 «…Чи матиме право Виробник підакцизних товарів (при змішувані пального з використанням в якості сировини підакцизного товару (пального)), застосовувати положення п. 217.6 ст. 217 Кодексу і зменшити суму акцизного податку до сплати для пального, при виробництві якого в якості сировини використані інші оподатковані підакцизні товари, у тому числі імпортовані іншою юридичною особою при їх ввезенні на територію України, за умови, що обсяги виготовленого пального не перевищують обсяги використаного в якості сировини підакцизного товару (пального)?

У відповідності до пп. 232.4.3 п. 232.4 ст. 232 Кодексу у разі якщо у платника акцизного податку в результаті зміни фізико-хімічних показників пального є необхідність провести збільшення обсягів пального за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД і при цьому одночасно зменшити обсяги пального за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, такий платник податку може оформити заявку на поповнення обсягу залишку пального, в якій зазначаються обсяги пального, що збільшуються та що зменшуються.

Відповідно до п. 217.6 ст. 217 Кодексу для пального, при виробництві якого в якості сировини використані інші оподатковувані підакцизні товари, сума податку до сплати зменшується на суму податку, розрахованого для такої сировини.

Сума податку щодо сировини, що підлягає відніманню, обчислюється із застосуванням ставок податку на таку сировину, чинних на дату реалізації пального. У разі якщо така сума перевищує суму податку з пального, виробленого з такої сировини, різниця платнику не відшкодовується.

Норми цього пункту застосовуються під час функціонування системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, визначеної статтею 232 цього Кодексу.

При цьому якщо суми акцизного податку на таке пальне є рівними, то така заявка оформляється з нульовою сумою акцизного податку і реєструється без списання з облікової картки грошових коштів сплаченого акцизного податку.

У разі якщо сума акцизного податку на пальне, обсяг залишків якого збільшується, є більшою, ніж сума акцизного податку на пальне, обсяг залишків якого зменшується у зв’язку із зміною їх фізико-хімічних показників, заявка на поповнення обсягу залишку пального оформляється на суму різниці сум акцизного податку, розрахованих за відповідними ставками з відповідних обсягів залишку пального, що збільшуються та зменшуються, та реєструється із списанням з облікової картки грошових коштів в розмірі такої різниці.

Отже, виробник підакцизних товарів (при змішувані пального з використанням в якості сировини підакцизного товару (пального)), матиме право застосовувати положення п. 217.6 ст. 217 Кодексу і зменшити суму акцизного податку до сплати для пального, при виробництві якого в якості сировини використані інші оподатковані підакцизні товари шляхом складання заявки на поповнення обсягу залишку пального, яка реєструється із списанням з облікової картки грошових коштів .…» (Лист ДПС від 03.02.2021р. № 380/ІПК/99-00-09-03-02-06).

Щодо оподаткування ПДВ операцій нерезидента з надання права на використання програмної продукції

«…Особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини) регулюються нормами Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ).

Відповідно до статті 418 ЦКУ право інтелектуальної власності — це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений ЦКУ та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об’єктів права інтелектуальної власності визначається ЦКУ та іншим законом.

Згідно з частиною першою статті 420 та частиною першою статті 433 ЦКУ до об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комп’ютерні програми.

Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Підпунктом 196.1.6 пункту 196.1 статті 196 розділу V ПКУ передбачено, що не є об’єктом оподаткування операції, зокрема, з виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом.

При цьому підпунктом 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ визначено, що роялті — це будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо-чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інші аудіовізуальні твори, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Особливості оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції визначено в Узагальнюючій податковій консультації, затвердженій наказом Міндоходів від 07.10.2013 р. № 536 (далі − УПК № 536), крім положень УПК № 536, якими було роз’яснено правила оподаткування ПДВ операцій з надання права на використання програмної продукції, що були чинними до 01.01.2015 р., а також в Узагальнюючій податковій консультації, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2020 р. № 842.

Зокрема, операції із постачання програмної продукції від нерезидента резиденту на митну територію України не оподатковуються ПДВ.

Оскільки у розглянутій ситуації використання Товариством комп’ютерної програми обмежене її функціональним призначенням, певним строком, кількістю користувачів, а також її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання, то у розумінні норм підпункту 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ отримання нерезидентом від Товариства платежу як винагороди за надання права на використання такої комп’ютерної програми не буде вважатися роялті.

Слід зазначити, що звільняються від оподаткування ПДВ відповідно до пункту 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ операції з постачання програмної продукції та операції з програмною продукцією (у тому числі операції з надання права на використання комп’ютерної програми), плата за які не вважається роялті, а не операції з придбання програмної продукції (у тому числі отримання права на використання комп’ютерної програми, плата за які не вважається роялті).

Операція нерезидента з надання права на використання комп’ютерної програми Товариству не оподатковується ПДВ». (Лист ДПС від 10.02.2021 р.№ 479/ІПК/99-00-21-03-02-06)