+38(044) 586-77-77; +38(098) 586-77-77 office@ov-partners.com

ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА

Новина для власників бізнесу.

Державна служба України з питань праці наказом № 158 від 27.11.2020 року затвердила Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної служби України з питань праці на 2021 рік.До перевірки Держпраці включено 21150 суб’єктів господарювання.У плані можна ознайомитися з наступною інформацією: найменування суб’єкта господарювання, його місце знаходження та ідентифікаційний код; сферу перевірки; ступінь ризику; дату початку перевірки; строк перевірки; найменування органу, який проводитиме перевірку.З планом можна ознайомитися на сайті Держпраці: https://dsp.gov.ua/richnyi-plan-zdiisnennia-zakhodiv-derzhavnoho-nahliadu-kontroliu-derzhavnoi-sluzhby-ukrainy-z-pytan-pratsi-na-2021-rik/

Наказом Дрежавної регуляторної служби України від 16.11.2020 р. №114 затверджено План здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2021 рік (https://inspections.gov.ua/plan/complex?planningPeriodId=6).

Міністерство фінансів України наказом від 07.09.2020 р. №548 (зареєстрований в Мін’юсті 29.10.2020 р. за №1064/35347) виклав у новій редакції Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків. Таким чином Порядок приводиться у відповідність до змін, внесених Законом №466-IX до п. 77.2 та 77.4 ПКУ щодо порядку проведення документальних планових перевірок. Наказом затверджується оновлений перелік ризиків від провадження господарської діяльності платників податків, змінюється назва контролюючого органу на ДПСУ та виключаються норми, які не належать до сфери регулювання Порядку №524. Також з переліку критеріїв ризику виключені критерії ризику платників податків – учасників зовнішньоекономічної діяльності, які перевіряються з питань дотримання вимог законодавства з питань державної митної справи, та з розділу І плану-графіка виключено підрозділ C «Платники податків та їх контрагенти, які мають ризики несплати податків та плануються до перевірок щодо дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи».

РОЗ’ЯСНЕННЯ

з наступних питань

Щодо зазначення у повідомленні про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису (додаток 2 до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами) назви посади особи, якій передали повноваження на підписання податкової звітності на підставі Договору доручення та процедури накладення кваліфікованого електронного підпису.

«…Згідно з пунктом 4 розділу ІІІ Порядку до Повідомлення вноситься інформація про підписувача (підписувачів), якому (яким) надається право підпису електронних документів. На сформоване Повідомлення першими накладаються кваліфіковані електронні підписи усіх осіб, включених до Повідомлення, у порядку черговості їх внесення до Повідомлення, після них — кваліфікований електронний підпис керівника і останньою — печатка (за наявності) (пункт 4 розділу ІІІ Порядку).

Додатково повідомляємо, що для створення та подання електронного документу, в тому числі Повідомлення, платник може скористатись будь-яким програмним забезпеченням на власний розсуд.….»(Лист ДПС від 06.11.2020р. № 4584/ІПК/99-00-12-02-01-06)

Щодо оподаткування доходу у вигляді вартості тестування на COVID-19 закладу охорони здоров’я відповідно до укладених договорів про надання медичних послуг або надання компенсації працівникам витрат на оплату проведених тестів податком на доходи фізичних осіб та відображення зазначених витрат в формі № 1ДФ.

«…Платник податків просить надати роз’яснення щодо оподаткування доходу у вигляді вартості зазначених послуг податком на доходи фізичних осіб та відображення зазначених витрат в формі № 1ДФ.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, ст. 165 якого визначено перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Так, пп. 165.1.19 п. 165.1 ст. 165 Кодексу передбачено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку або члена сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення, дитини, яка перебуває під опікою або піклуванням платника податку, за умови документального підтвердження витрат, пов’язаних із наданням зазначеної допомоги (у разі надання коштів), у тому числі, але не виключно, для придбання ліків та виробів медичного призначення для індивідуального користування осіб з інвалідністю, за рахунок коштів роботодавця за наявності відповідних підтвердних документів, крім витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування.

Відповідно до ст. 3 Основ законодавства України про охорону здоров’я медичне обслуговування — це діяльність закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, у сфері охорони здоров’я, що не обов’язково обмежується медичною допомогою, але безпосередньо пов’язана з її наданням.

Медична допомога — це діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв’язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю та пологами.

Враховуючи викладене, вартість послуг з медичного обслуговування у вигляді проведення тестів з метою визначення захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, що надаються медичним закладом на підставі укладеного договору про медичне обслуговування, фізичній особі (працівнику) за рахунок коштів роботодавця, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків, за умови дотримання вимог, визначених пп. 165.1.19 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

Водночас перелік доходів, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку визначено п. 164.2 ст. 164 Кодексу, зокрема дохід, отриманий таким платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Кодексу) у вигляді суми грошового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку, крім тих, що обов’язково відшкодовуються згідно із законом за рахунок бюджету або звільняються від оподаткування згідно з розділом IV Кодексу (пп. «г» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу.

Отже, у разі якщо витрати на оплату проведених тестів роботодавець відшкодовує працівникам, то сума відшкодування таких витрат включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу таких працівників як додаткове благо та оподатковується на загальних підставах.

Щодо відображення витрат на надання медичних послуг в Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ)

Згідно з пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Кодексу особи, які відповідно до Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені Кодексу для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування.

Згідно із Довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 року № 4, кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку або члена сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення відображаються податковим агентом (роботодавцем) під ознакою доходу «143».

Водночас дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 розділу IV Кодексу) (пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 розділу IV Кодексу) — під ознакою доходу «126»..…»

(Лист ДПС від 25.11.2020р. № 4831/ІПК/99-00-04-05-03-06).