+38(044) 586-77-77; +38(098) 586-77-77 office@ov-partners.com

Законопроект про реформування податкової міліції

Кабінетом Міністрів України внесено на розгляд Верховної Ради України законопроект № 5451 від 24.11.2016 року про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з реформуванням правоохоронних органів. Відповідно до даного законопроекту, повноваження податкової міліції, що визначені ст.353 Податкового кодексу України, викладені у новій редакції:

“…Посадовим особам податкової міліції для виконання покладених на них обов’язків надаються права, передбачені підпунктами 20.1.2 (у частині отримання належним чином засвідчених копій документів), 20.1.4 (у частині проведення перевірок у встановленому цим Кодексом порядку), 20.1.8 і 20.1.20 пункту 20.1 статті 20 цього Кодексу.

Особам рядового та начальницького складу податкової міліції для виконання покладених на них обов’язків надаються права, передбачені статтями 32–34, пунктами 3 і 5 частини першої, частиною другою статті 35, частиною першою статті 36, статтею 37, пунктом 2 частини першої, частинами другою і третьою статті 38, статтями 42–46 Закону України “Про Національну поліцію”.

На податкову міліцію поширюються вимоги установлені статтями 6–12 Закону України “Про Національну поліцію”.

 ПОДАТКОВІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

Про використання комерційних баз даних компаній для цілей трансфертного ціноутворення

Зазначені у запиті комерційні бази даних, а саме бази даних компаній Bureau Van Dijk (Orbis, Amadeus, RUSLANA), Інтерфакс (Спарк), містять інформацію про фінансові дані компаній, ставки роялті, процентні ставки за фінансовими інструментами тощо.

Оскільки ці дані не є конфіденційною, таємною або службовою інформацією та не можуть становити комерційну таємницю, інформація з цих баз даних є відкритою (загальнодоступною). Враховуючи викладене, вважаємо, що комерційні бази даних компаній, а саме Bureau Van Dijk (Orbis, Amadeus, RUSLANA), Інтерфакс (Спарк), можуть використовуватися як загальнодоступні джерела інформації про зіставні операції та осіб для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» згідно з п. «б» п.п. 39.5.3.1 п. 39.5 ст. 39 Кодексу.

Крім того повідомляємо, що зміст Настанов Організації економічного співробітництва та розвитку щодо трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових служб може слугувати орієнтиром у напрямі, зокрема, вибору застосування методів трансфертного ціноутворення (лист ДФС України від 18.11.2016 р. № 24927/6/99-99-15-02-02-15).

Щодо використання звіту суб’єкта оціночної діяльності як джерела інформації про ринкові ціни для цілей трансфертного ціноутворення

Інформація про ціни співставних неконтрольованих операцій, що відображені у звіті суб’єкта оціночної діяльності, може бути використана як одне із інформаційних джерел для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки». (лист ДФС від 15.11.2016 р. №24576/6/99-99-15-02-02-15).

Щодо визначення вартості кваліфікаційного активу

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 “Фінансові витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 N 415, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.05.2006 за N 610/12484 (далі – П(С)БО N 31).

Відповідно до П(С)БО 31 фінансовими вважаються витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов’язані із запозиченнями. Такі витрати суб’єктами малого підприємництва визнаються витратами того звітного періоду, у якому вони були нараховані (визнані зобов’язаннями). Інші юридичні особи визнають фінансові витрати у тому звітному періоді, у якому вони були нараховані (визнані зобов’язаннями), за виключенням фінансових витрат, що капіталізуються.

Капіталізацією фінансових витрат є включення фінансових витрат до собівартості кваліфікаційного активу (п. 3 П(С)БО N 31). Відповідно до п. 13 П(С)БО 31 капіталізація фінансових витрат припиняється, якщо створення кваліфікаційного активу завершено.

Відповідно до п. 140.2 ст. 140 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) для платника податку, у якого сума боргових зобов’язань, визначених в пункті 140.1 статті, що виникли за операціями з пов’язаними особами – нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3, 5 рази (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.

Враховуючи наведене, при розрахунку суми перевищення відповідно до п. 140.2 ст. 140 ПКУ враховується вся сума нарахованих у бухгалтерському обліку процентів незалежно від того, чи відображені такі проценти при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку (лист ДФС України від 18.11.2016, № 12293/Ф/99-99-15-02-02-14)

Щодо розрахунку за товар, придбаний через мережу Інтернет

У разі якщо споживач, використовуючи мережу Інтернет, замовив товар і розрахунок за нього було здійснено із застосуванням платіжних систем FORPOST, LiqPay, PayPal, Portmone.com тощо, у тому числі і з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі – ПТКС), суб’єкт господарювання зобов’язаний видати розрахунковий документ встановленої форми (чек з РРО) та відповідним чином оформлений гарантійний талон.

Під час повернення товару споживач, що придбав товар, звертається до представника інтернет-магазину та надає усі наявні документи, у тому числі розрахунковий документ встановленої форми (чек з РРО) та чек із ПТКС. У разі повернення товару, оплату за який було здійснено з використанням ПТКС, повернення грошових коштів споживачу здійснюється у готівковій або безготівковій формі (лист ДФС України від 04.11.2016 року №23689/6/99-99-14-05-01-15 “).