+38(044) 586-77-77; +38(098) 586-77-77 office@ov-partners.com

ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА

 Новина для власників бізнесу.

З 01.07.2020 р. набули чиності окремі положення Закону України № 466-ІХ від 16.01.2020 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві». Так, надання платником єдиного податку першої-третьої груп в оренду/найм/позичку нерухомості на земельній ділянці або просто земельної ділянки позбавляє права не платити земельний податок.

Новина для юристів.

29.07.2020 р. набрали чинності зміни передбачені Постановою КМУ “Про внесення змін до Положення про Державну податкову службу України” від 27.07.2020 р. № 643.Постанова передбачає зокрема, розширення прав податкової для виконання покладених на неї завдань.

Відповідно до змін ДПС для виконання покладених на неї завдань, крім іншого, має право також:

– аналізувати фінансовий стан платника, що має податковий борг, та стан забезпечення такого боргу заставою;

– користуватися у службових справах засобами зв’язку, що належать платникам (з їх дозволу);

– залучати у разі потреби фахівців, експертів та перекладачів, застосовувати під час здійснення податковим керуючим повноважень, визначених Податковим кодексом, фотозйомку та відеозапис;

– одержувати безоплатно для ведення ЄРПН, ЄРАН, формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб – платників податків від платників податків, а також Нацбанку та його установ необхідні відомості про суми доходів, виплачених фізособам, та утриманих з них податків, зборів, платежів; від органів, уповноважених проводити державну реєстрацію суб’єктів, видавати ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, – про державну реєстрацію та видачу ліцензій суб’єктам господарської діяльності; від органів, що здійснюють реєстрацію фізичних осіб, – про громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього; від органів державної реєстрації актів цивільного стану – про фізичних осіб, які померли; а також одержувати безоплатно інформацію, необхідну для забезпечення реєстрації та обліку платників податків, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням;

– безоплатно одержувати від органів статистики дані, необхідні для використання під час проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності;

– надавати відповідно до закону інформацію з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та реєстру страхувальників органам державної влади, Пенсійному фонду та фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування;

– одержувати безоплатно від органів, що забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформацію, необхідну для здійснення повноважень контролюючими органами щодо забезпечення погашення податкового боргу платника, у встановленому законом порядку;

– приймати рішення про зміну основного та неосновного місця обліку великих платників податків, зняття їх з обліку та переведення до територіального органу ДПС, що здійснює податкове супроводження великих платників податків (його структурних підрозділів), та інших територіальних органів ДПС;

– одержувати пояснення від роботодавців та/або їх працівників, та/або осіб, праця яких використовується без документального оформлення, під час проведення перевірок стану дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), дотримання податковим агентом податкового законодавства щодо оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (зокрема без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, зокрема внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із законом.

 РОЗ’ЯСНЕННЯ

з наступних питань

Щодо визначення податкового агента у разі надання в суборенду земельної ділянки

«… Відповідно до ст. 8 Закону № 161 орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця (крім випадків, визначених законом).

Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому.

Право суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації.

Оскільки умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки, то передавати земельну ділянку в суборенду може тільки платник податку, який зазначений у договорі оренди. Тобто, у разі якщо Вами заключений договір оренди земельної ділянки як фізичною особою — підприємцем, то надавати в суборенду частину земельної ділянки як фізична особа Ви не маєте права…

Отже, юридична особа, як податковий агент при виплаті фізичній особі доходу від надання в суборенду нерухомого майна (земельної ділянки) включає його до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу та оподатковує податком на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах.

Умови перебування фізичних осіб — підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, у відповідних групах платників єдиного податку, встановлені п. 291.4 ст. 291 Кодексу…

Відповідно до ДК 009:2010 діяльність, пов’язана із наданням в оренду власного чи орендованого нерухомого майна, відноситься до групи 68.20.

Таким чином, фізична особа — підприємець — платник єдиного податку другої групи, має право надавати послугу з надання в оренду (суборенду) нерухомого майна (земельної ділянки) до 0,2 га виключно платникам єдиного податку та/або населенню, а отже не може укладати договір суборенди нерухомого майна з юридичною особою, яка перебуває на загальній системі оподаткування …» (лист ДПС від 03.07.2020 р. № 2662/6/99-00-04-05-03-06/ІПК).

 Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з відшкодування перевізником вартості втрачених при перевезенні товарів

«…У зверненні зазначено, що ФОП згідно з договором, укладеним з іншим суб’єктом господарювання (далі – замовник), надає замовнику послуги з перевезення зерна. Договором передбачено, що у разі, якщо втрата вантажу при перевезенні складає більше ніж 0,2 відс. від маси вантажу, переданого для перевезення, перевізник несе матеріальну відповідальність. В описаній у зверненні ситуації на частину маси втраченого під час перевезення вантажу замовником виставлено претензію перевізнику, сума якої, як вбачається із звернення, сплачується перевізником замовнику…

При визначенні порядку оподаткування здійснюваних ними операцій платники податку повинні керуватися одним із основних принципів бухгалтерського обліку – превалювання сутності над формою, згідно з яким операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з їх юридичної форми (найменування) (стаття 4 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”).

Таким чином, якщо претензія, яка виставляється замовником перевізнику за втрачений під час перевезення товар (зерно), за своєю сутністю є відшкодуванням вартості такого втраченого при перевезенні товару, то сума такого відшкодування включається до бази оподаткуванні ПДВ замовника. Податок на додану вартість у цьому випадку нараховується за ставкою ПДВ 20 відсотків….

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ…

Таким чином, у разі відшкодування перевізником вартості втраченого при перевезенні товару замовнику у податковій накладній, що складається замовником за такою операцією, у графі 2 вказується найменуванні товару, вартість якого відшкодовується, яке зазначене у відповідних первинних (бухгалтерських) документах….

Таким чином, у разі отримання перевізником від замовника зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної, складеної за операцією з відшкодування таким перевізником вартості втрачених при перевезенні товарів замовнику, такий перевізник – платник податку відносить суми ПДВ, зазначені у такій податковій накладній, до податкового кредиту відповідного звітного періоду.

При цьому оскільки такі втрачені при перевезенні товари, вартість яких відшкодовується замовнику, не можуть бути використані платником податку – перевізником у його господарській діяльності, то перевізник за такими товарами зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання відповідно пункту 198.5 статті 198 ПКУ (лист ДПС від 23.07.2020 р. № 3028/ІПК/99-00-05-06-02-06).