+38(044) 586-77-77; +38(098) 586-77-77 office@ov-partners.com

ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА

Новини для власників бізнесу.

27.04.2021 набрав чинності Закон України № 1382-IX від 04.03.2021 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб”, який спрощує процедури банкрутства для валютних позичальників.

27.04.2021 набрав чинності Закон України № 1320-ІХ від 04.03.2021 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надмірному тиску на суб’єктів господарювання» № 1320-IX, згідно якого  органи місцевого самоврядування можуть лише виступати з ініціативою щодо здійснення державної перевірки на підприємствах, що не перебувають у комунальній власності, а також стосовно фізичних осіб – підприємців, які використовують працю найманих працівників. Крім того, даний Закон звільняє від сплати судового збору під час розгляду справ в усіх судових інстанціях Держпраці та її територіальні органи; вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якими за невиконання законних вимог або недопущення посадових осіб Держпраці та його територіальних органів або недопущення їхніх посадових осіб до здійснення заходів державного нагляду передбачено штраф для посадових осіб від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 850 грн. до 1700 грн.).

Новини для бухгалтерів.

ДПС України 23.04.2021 внесено зміни до плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на 2021 рік, зокрема, оновлено: Розділ І плану-графіка, який передбачає 4145 перевірок платників податків – юридичних осіб (на 6 менше); Розділ ІІ, який передбачає 211 перевірок фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів (без змін).

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 378 внесено зміни до  Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних (далі – Порядок). Оновленим Порядком, зокрема, встановлено, що до Єдиного реєстру податкових накладних (далі – ЄРПН) включаються податкові накладні та/або розрахунки коригування (ПН/РК), складені в електронній формі з накладенням:

– кваліфікованого електронного підпису (КЕП) головного бухгалтера (бухгалтера) або КЕП керівника (у разі відсутності у постачальника (продавця) посади бухгалтера) та кваліфікованої електронної печатки (у разі наявності) постачальника (продавця), що є юридичною особою;

– КЕП постачальника (продавця), що є фізособою-підприємцем.

При цьому РК, що підлягає реєстрації отримувачем (покупцем), реєструється в ЄРПН, якщо він складений з накладенням постачальником (продавцем) та отримувачем (покупцем) КЕП в указаному порядку.  Для делегування права підпису ПН/РК іншій посадовій особі платник ПДВ повідомляє про таку особу, у тому числі дані кваліфікованого сертифіката відкритого ключа зазначеної особи, орган ДПС за основним місцем обліку (за неосновним місцем обліку – для платників, які змінили місцезнаходження та для яких сплата визначених законодавством податків і зборів після такої реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду) відповідно до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами. Крім того, в документі визначено, що внесення відомостей до ЄРПН на підставі рішення суду, яке набрало законної сили, здійснюється з дотриманням вимог Порядку. При цьому вимоги абзацу десятого п. 12 Порядку не застосовуються до ПН/РК, реєстрацію яких зупинено в установленому порядку.

РОЗ’ЯСНЕННЯ З НАСТУПНИХ ПИТАНЬ

Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання програмної продукції

«…. Згідно з абзацом п’ятим пункту 261 підрозділу 2 розділу XX Кодексу до програмної продукції, яка звільняється від оподаткування податком на додану вартість, відносяться будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу комп’ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу

Якщо операції з постачання послуг із технічної підтримки програмної продукції, зокрема встановлення, налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків, включаються (є складовою частиною постачання такої продукції) до вартості програмної продукції, в тому числі до вартості змін, оновлень, доповнень та/або розширення функціоналу комп’ютерних програм, прав на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу, то такі операції звільняються від оподаткування податком на додану вартість…

Якщо операції з технічної підтримки програмної продукції включають будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення, включаючи усунення недоліків та виправлення помилок, та/або розширення функціоналу комп’ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу, з одночасним постачанням за одну вартість послуг із встановлення, налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків, консультування щодо користування програмною продукцією, то такі операції звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

Послуги з технічної підтримки програмної продукції, які передбачають виключно постачання послуг із встановлення, налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків, консультування щодо користування програмною продукцією, які не передбачають внесення будь-яких змін до програмної продукції, та вартість яких не включає зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу комп’ютерних програм, а також право (права) на отримання таких змін, оновлень, додатків, доповнень та/або розширення функціоналу комп’ютерних програм протягом певного періоду часу, оподатковуються податком на додану вартість на загальних підставах». (наказ Міністерства Фінансів України від 27.04.2021 N 238)».

«Стосовно можливих наслідків нелегального використання комп’ютерного програмного забезпечення юридичними та фізичними особами – підприємцями»

« Як викладено у зверненні, ТОВ здійснює представництво інтересів іноземних компаній – розробників комп’ютерного програмного забезпечення з питань захисту прав інтелектуальної власності в Україні. З метою з’ясування всіх можливих наслідків нелегального використання комп’ютерного програмного забезпечення юридичними та фізичними особами – підприємцями.

У ТОВ виникли наступні питання:

  1. чи є доходом для платника податків ринкова вартість комп’ютерного програмного забезпечення, яке нелегально використовується ним в його господарській діяльності (у платника податків відсутні первинні документи щодо його придбання);
  2. якщо так, то коли такий дохід виникає у платника податків;
  3. якщо так, то які санкції можуть бути застосовані до такого платника податків органами державної фіскальної служби у разі виявлення фактів відсутності первинних документів щодо придбання комп’ютерного програмного забезпечення та недекларування ним такого доходу (ринкової вартості комп’ютерного програмного забезпечення, що нелегально використовується платником податків в його господарській діяльності);
  4. чи є правомірним (законним) дохід, що отримується платником податків, який використовує нелегальне комп’ютерне програмне забезпечення при наданні послуг третім особам (наприклад, отримана від замовника оплата вартості наданих послуг з проектування металевих або будівельних конструкцій);
  5. якщо такий дохід є неправомірним (незаконним), то які санкції можуть бути застосовані до платника податків органами державної фіскальної служби у разі виявлення факту такого неправомірного доходу (наприклад, виявлення факту отримання оплати за надання послуг з проектування металевих або будівельних конструкцій за допомогою нелегального комп’ютерного програмного забезпечення);
  6. які заходи можуть бути вжиті органами державної фіскальної служби у випадку отримання інформації про нелегальне використання комп’ютерного програмного забезпечення платником податків в його господарській діяльності.

….Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону N 996).

Отже, питання визнання доходів, у вигляді вартості комп’ютерного програмного забезпечення, наданих послуг з проектування металевих або будівельних конструкцій за умови наявності первинних документів та відображення їх у бухгалтерському обліку не належить до компетенції ДПС.

…Фактичні перевірки можуть бути проведені за наявності підстав, наведених у п. 80.2 ст. 80 Кодексу.

Наведені норми Кодексу безпосередньо не містять підстав щодо проведення перевірок контролюючими органами з питань дотримання авторських прав, у тому числі на програмне забезпечення.

Слід зазначити, що за порушення авторського права, незаконне використання програмного забезпечення передбачена цивільно-правова, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Так, згідно з ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), якщо під час проведення перевірок контролюючими органами буде встановлено нелегальне використання програмного забезпечення, контролюючі органи мають право скласти протокол про адміністративне правопорушення за ст. 51-2 КУпАП “Порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності” (лист ДПС України від 28.04.2021 р. N 1766/ІПК/99-00-21-02-02-06).