+38(044) 586-77-77; +38(098) 586-77-77 office@ov-partners.com

ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА

 Новина для власників бізнесу.

З 1 червня 2020 перебіг строків, встановлених ст.56 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) (в частині процедури адміністративного оскарження), які зупинялися на період до 31 травня, продовжується з урахуванням часу, що минув до такого зупинення. Йдеться про скарги платників податків (крім скарг щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету ПДВ та/або від’ємного значення з ПДВ), що надійшли (надійдуть) до 31 травня та/або які не були розглянуті станом на 18 березня цього року (Закон України № 540-ІХ від 30.03.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».

 З 22 червня 2020 набула чинності постанова КМУ від 17 червня 2020 року № 500, якою дію карантину продовжили до 31 липня, що передбачає наступні обмеження, які впливають на підприємницьку діяльність:

– на перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

– на перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;

– на проведення масових (зокрема розважальних та рекламних) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. м площі будівлі або території, де проводиться захід. При цьому організатор заходу буде відповідальний за дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 м.

 РОЗ’ЯСНЕННЯ

з наступних питань

Щодо подання фізичними особами-підриємцями податкової звітності при виплаті доходів нерезидентам

 «Змінами, внесеними Законом N 466 до пп. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Кодексу (набрали чинності 23 травня 2020 року), уточнено, що юридичні та фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, фізичні особи – підприємці та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, є платниками податку на прибуток при виплаті доходів (прибутків) нерезиденту з джерелом їх походження з України.

Для таких суб’єктів у разі виплати доходів нерезидентам змінами до пункту 137.5 Кодексу (набирають чинності з 01 січня 2021 року) передбачено застосування річного звітного періоду з податку на прибуток підприємств.

Таким чином, у разі виплати доходів нерезидентам у 2020 році юридичні та фізичні особи – підприємці, що обрали спрощену систему оподаткування, фізичні особи – підприємці та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають за звітний 2020 рік декларацію з додатком ПН, у якому відображають такі доходи нерезидентів та відповідні суми податку (лист ДПС України від 04.06.2020 р. № 8939/7/99-00-07-02-01-07).

 Щодо порядку проведення і оформлення результатів камеральних перевірок

«Порядок оформлення результатів камеральної перевірки здійснюється відповідно до вимог статті 86 Кодексу (пункт 76.2 статті 76 Кодексу).Кодексом не передбачена вимога складання акту камеральної перевірки за формою, що має бути затверджена нормативно-правовим актом.

Зразки форм актів про результати камеральної перевірки наведені у додатку 2 до Методичних рекомендацій щодо організації та проведення камеральних перевірок податкової звітності платників податків, крім перевірок Податкової декларації про майновий стан і доходи та Податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи – підприємця, затверджених наказом Міністерства доходів і зборів України від 14.06.2013 р. N 165, зі змінами та доповненнями (далі – методичні рекомендації N 165).

Абзацом другим пункту 1.1 Розділу І методичних рекомендацій N 165 визначено, що методичні рекомендації є актом рекомендованого, роз’яснювального, інформаційного характеру» (лист ДПС від 23.06.2020 р. № 2540/6/99-00-04-01-03-06/ІПК).

 Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з безоплатної передачі основних засобів та інших товарів (робіт, послуг)

«Таким чином, операція з безоплатного постачання товарів (робіт, послуг) є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковується виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 188.1 статті 188 Кодексу. За такою операцією платником податку складаються дві податкові накладні згідно з пунктом 15 Порядку N 1307.

Оскільки операції з безоплатного постачання товарів (робіт, послуг) є оподатковуваними операціями, то податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу у даному випадку не нараховуються.

При цьому згідно з підпунктом “б” пункту 187.1 статті 187 Кодексу датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ при безоплатній передачі основних засобів є момент їх відвантаження, тобто момент підписання акта приймання-передачі об’єкта основних засобів.

Отже, при проведенні операцій з безоплатної передачі основних засобів нараховуються податкові зобов’язання один раз на підставі відповідних норм Кодексу залежно від наведених вище умов. Вказане стосується порядку оподаткування ПДВ операцій з безоплатної передачі основних засобів на баланс як платників, так і не платників ПДВ» (лист Офісу великих платників податків ДПС України від 10.06.2020 р. № 2383/ІПК-28-10-30-02-11).

 Щодо зупинення (скорочення) діяльності підприємства

«Враховуючи наведене, вважаємо, що при скороченні виробництва через проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, доцільно запроваджувати саме неповний робочий час.

Водночас при запровадженні неповного робочого часу у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі у разі скорочення виробництва через проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), працівник, який виконував роботу з урахуванням нормальної тривалості робочого часу, повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці до такого запровадження.

Крім цього, на нашу думку, у зазначеному випадку доречно також розглянути можливість запровадження дистанційної праці, простою або надання працівникам відпусток, у тому числі відпусток без збереження заробітної плати. Можливість застосування відповідних механізмів у період проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) вже передбачена КЗпП» (лист Мінекономіки від 23.06.2020 р. № 3512-06/38822-07).