+38(044) 586-77-77; +38(098) 586-77-77 office@ov-partners.com

Протягом березня цього року набрали чинності нові нормативно-правові акти, зокрема Закон України « Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих посадових осіб», що зобов’язав подавати Е-декларацію нові категорії посадових осіб, зокрема членів наглядових рад комерційних державних установ, підприємств та організацій; членів громадських рад, кандидатів у народні тепутати, а також «антикорупціонерів» – осіб, що діють у сфері протидії та запобігання корупції.

Прийнято Порядок інформаційної взаємодії Міністерства фінансів з Державною фіскальною службою та Державною казначейською службою, що впливатиме на порядок відшкодування ПДВ. Відтепер ДФС та Держказначейство на основі спільних даних формуватимуть Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, який публікуватиметься на сайті Мінфіну, а заяви реєструватимуться протягом операційного дня автоматично, в хронологічному порядку.

 Затверджено концепцію реформування ДФС.

29 березня Кабмін ухвалив проведення реорганізації ДФС в 2 етапи, де спершу змінюється організаційна структура митниці, (з 1 травня) шляхом ліквідації юридичних осіб на обласному рівні, з метою централізації функцій. Таким чином, з існуючих 27 митниць залишається 1 централізована митниця. На рівні області передбачається створення представництв центральної митниці з метою полегшення проведення адміністративних процедур та здійснення нагляду. Відповідно на районному рівні залишаються митні пости, які напряму підпорядковуються центральній митниці.

Що стосується ДФС, то районні ДПІ будуть ліквідовані як юридичні особи та залишаться Центрами обслуговування платників, що надаватимуть виключно сервісні функції. На другому етапі ( з 1 січня 2018 року) в податковій вертикалі будуть ліквідовані юридичні особи на обласному рівні та створено Міжрегіональне головне управління ДФС.

 Щодо прийняття рішень ДФС про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування ЄРПН.

Змінами, внесеними до Податкового кодексу України Законом № 1797 запроваджено зупинення реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування в ЄРПН у разі їх відповідності сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, які, в свою чергу, мав затвердити Мінфін.

Таким чином, Кабміном у Постанові № 190 від 29.03.2017, що комісія ДФС приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або про відмову в такій реєстрації на підставі отриманих від платника ПДВ згідно з пп. “в” пп. 201.16.1 ПКУ:

  • письмових пояснень щодо підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК,
  • та/або копій документів.

Їх платник податку має право подати до органу ДФС протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у ПН/РК.

Підставами для прийняття комісією ДФС рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування будуть:

  • ненадання платником податку письмових пояснень щодо підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, до якої/якого застосована процедура зупинення реєстрації;
  • ненадання копій документів відповідно до підпункту “в” пп. 16.1 ПКУ;
  • надання копій документів, які складені з порушенням законодавства та/або не є достатніми для прийняття комісією ДФС рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування.

Комісія ДФС не може відмовити платнику податків у розгляді додаткових письмових пояснень та/або копій документів щодо підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК, якщо такі пояснення та/або копії документів подано платником податку до ДФС за основним місцем обліку не пізніше вищезазначеного строку у 365 к.д.

Щодо індивідуальних податкових консультацій.

Нагадуємо, що з 01.04.2017 змінюється порядок надання індивідуальних податкових консультацій ( ІПК) , який полягає в наступному:

  • строк для надання ІПК – 25 робочих днів ( може бути продовжений до 10 днів, про зо письмово повідомляється платник);
  • Звернення платника про надання ІПК обов’язково повинне містити такі реквізити: найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи, податкову адресу,номер засобу зв’язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації; підпис платника податків;дата підписання звернення.

 На звернення платника податків, що не відповідає цим вимогам, податкова консультація не надається, а надсилається відповідь у порядку та строки, передбачені Законом України “Про звернення громадян”