+38(044) 586-77-77; +38(098) 586-77-77 office@ov-partners.com

ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ

1 січня 2019 року набрав чинності Закон №2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», яким внесено зміни до Податкового кодексу.

Зокрема,

 • збільшено строки для подання заперечень до акту перевірки та скарги до контролюючого органу вищого рівня до 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання акту чи податкового повідомлення-рішення відповідно;
 • змінено порядок справляння туристичного збору;
 • нарахування пені у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виправлення помилок відповідно до пп.39.5.4 ПКУ розпочинається після спливу 270 календарних днів (пп.129.1.3 та 129.4 ПКУ);
 • визначено мінімальний вартісний критерій, що складає 6 000 грн., для віднесення активів до основних засобів четвертої групи: електронного обладнання (пп.138.3.3 ПКУ);
 • додано обов’язковий реквізит податкової накладної – «індивідуальний податковий номер» (п.201.1 ПКУ);
 • до операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ віднесено ввезення на територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 100 та 150 євро, у несупроводжуваному багажі, міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника (пп. 196.1.17 ПКУ) із перехідним періодом для фізичних осіб (п.68 п.2 р. ХХ ПКУ);
 • подовжено дію деяких пільгових норм: по операціям з постачання відходів та брухту чорних і кольорових металів, паперу та картону для утилізації – до 01.01.2022 р. (п.23 п.2 р. ХХ ПКУ); по операціям з лікарськими засобами та медичними виробами – до 31.12.2020 р. (п. 38 п.2 р. ХХ ПКУ); по операціям з постачання вугілля та/або продуктів його збагачення – до 01.01.2022 р. (п.45 п.2 р. ХХ ПКУ); по операціям з постачання електрокарів – до 31.12.2022 р., ця норма також оновлена додатковим переліком товарів (п.64 п.2 р. ХХ ПКУ).

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ПРО УТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

14 січня 2019 року на сайті Кабінету міністрів України було оприлюднено Постанову «Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України».

  Даний нормативно правовий акт полягає у тому, щоби шляхом реорганізації Державної фіскальної служби в Україні утворити нові державні органи – Державну податкову службу України та Державну митну службу України.

Вищезазначена Постанова передбачає реорганізацію ДФС України шляхом:

 1. Її поділу на Державну податкову службу та Державну митну службу;
 2. Новостворені служби є центральними органами виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у податковій та митній сферах (відповідно);
 3. Кабінет Міністрів спрямовуватиме та координуватиме діяльність цих служб через Міністра фінансів України;
 4. Обидві Служби є правонаступниками прав та обов’язків реорганізованої ДФС у відповідних сферах діяльності.

 Новина для юриста

 ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДОПОВНЯТЬ ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ЛІЦЕНЗІЇ ТА ІНШІ ВИДИ ДОЗВІЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

30 січня 2019 року Кабмін затвердив ініційований та розроблений Мінекономрозвитку Порядок, який визначає механізм внесення до Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання (ЄДР) інформації про ліцензії та дозвільні документи, що видаються відповідними органами влади.

Порядок внесення відомостей про ліцензування виду господарської діяльності, документи дозвільного характеру до ЄДР забезпечує наявність в Реєстрі вичерпної інформації про суб’єктів господарювання та їхню діяльність, в тому числі про отримані ліцензії, документи дозвільного характеру, декларації.

“Затверджений Урядом Порядок дозволить інтегрувати в Єдиний державний реєстр інформацію з десятків реєстрів різних органів влади. Це значно спростить пошук інформації та відомостей про суб’єктів господарювання та їхню діяльність як для органів державної влади, наприклад при наданні адміністративних послуг, а також споживачам при укладанні з ними юридичних договорів.” – коментує рішення Уряду Степан Кубів, Перший віце-прем’єр-міністр України, міністр Мінекономрозвитку.

Новини для бухгалтера

 ОПУБЛІКОВАНО НОВЕ РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ВИКОНАВЦЮ ПОСЛУГ (ЩО З ПДВ)

24 січня 2019 року Державна фіскальна служба видала податкову консультацію  № 261/6/99-99-15-03-02-15/ІПК., щодо особливостей нарахування ПДВ при відшкодуванні витрат виконавцю послуг.

У вищенаведеному документі зазначено, що якщо між платником (замовником) та підприємством (виконавцем) укладено договір про надання послуги, ним передбачено, що замовник відшкодує виконавцю витрати (телекомунікаційні, поштові, транспортні, нотаріальні, на відрядження та інші), то витрати постачальника (телекомунікаційні, поштові, транспортні, нотаріальні, на відрядження та інші), здійснені ним в межах договору про надання послуг, є витратами по забезпеченню виконання складових частин загального обсягу послуги, а тому є складовою частиною вартості послуги, операція з постачання якої є об’єктом оподаткування ПДВ відповідно до п. 185.1 ПКУ.

Необхідно зауважити також на тому, що під час отримання постачальником оплати частини вартості послуг у розмірі понесених ним витрат такий постачальник послуг згідно з п. 201.1 ПКУ повинен скласти податкову накладну та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін. Така зареєстрована в ЄРПН податкова накладна для замовника послуг є підставою для включення сум ПДВ, зазначених у ній, до податкового кредиту (п. 201.10 ПКУ).

 ОПУБЛІКОВАНО РОЗЯСНЕННЯ ПРО ВКЛЮЧЕННЯ В ВИТРАТИ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ

ДФС України в ІПК від 18.01.2019 р. № 212/О/99-99-13-01-02-14/ІПК наголосила на деяких умовах щодо включення в витрати амортизаційних відрахувань.

ДФС України зазначає, що умовами для включення вищевказаних амортизаційних відрахувань до складу витрат ФОП на загальній системі оподаткування є:

А) власне бажання підприємця на загальній системі оподаткування щодо нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів;

Б) ведення окремого обліку таких витрат за кожним об’єктом основних засобів та нематеріальних активів (на сьогодні законодавчо не встановлена форма ведення такого обліку, тому ФОП за власним бажанням може вести такий облік з використанням П(С)БО 7 “Основні засоби”);

В) документальне підтвердження витрат на придбання та/або на самостійне виготовлення таких об’єктів основних засобів та нематеріальних активів;

Г) амортизація нараховується прямолінійним методом, з урахуванням встановленого ПКУ мінімально допустимого строку корисного використання об’єкта основних засобів та нематеріальних активів;

Д) основні засоби, вартість яких амортизується, не можуть входити до кола основних засобів подвійного призначення.

Також вищезазначений державний орган зауважив, що незалежна експертна оцінка основних засобів, яка здійснюється для цілей бухгалтерського обліку, має відповідати вимогам Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12.07.2001 р. № 2658-III.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ ПОІНФОРМУВАЛО ПРО ЗМІНИ У ПОДАННІ СТАТЗВІТНОСТІ У 2019 РОЦІ

Держстат поінформував про зміни у поданні форм державних статспостережень до органів державної статистики у 2019 році.Так, зокрема:

1) змінено термін/періодичність подання форм:

 • 2-3 нк (один раз на рік)”Звіт про діяльність закладу вищої освіти” ─ зміна терміну подання з “не пізніше 5 жовтня” на ” не пізніше 25 жовтня”;
 • 1-зерно (місячна)”Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання” ─ зі звіту за січень 2019 року: зміна терміну подання з “не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним періодом” на “не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним періодом”;
 • 1-Б (піврічна)”Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами” ─ з 1 січня 2019 року: зміна періодичності подання з “річної, квартальної” на “піврічну”;
 • 10-мех (один раз на два роки)”Звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах”  ─ зі звіту за 2019 рік: зміна періодичності подання з “річної” на “один раз на два роки”;
 • 12-труб (місячна)”Звіт про транспортування вантажів трубопроводами”;

2) відмінено подання форм державних статистичних спостережень:

 • 7-торг (річна) “Звіт про наявність торгової мережі”;
 • 1-НО (наука/ оборона) (річна)”Звіт  про виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення;
 • 2-буд (квартальна)”Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об’єкт” (підставою є отримання адміністративних даних).

Також наведено чималий перелік форм статзвітності, до яких внесено інші зміни, не пов’язані з терміном/періодичністю їх подання.