+38(044) 586-77-77; +38(098) 586-77-77 office@ov-partners.com

СФОРМОВАНО ПЛАН КОМПЛЕКСНИХ ПЕРЕВІРОК СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ  НА 2021 РІК

 16 жовтня 2020 року Державна регуляторна служба України сформувала проект плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2021 рік.

 1. До комплексної перевірки включено 43516 суб’єктів господарювання.
 2. Підставою для проведення комплексної перевірки є внесення одного й того самого суб’єкта господарювання до планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) різних державних органів (Держпраці, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Державна екологічна інспекція України тощо).
 3. Комплексні перевірки не включають в себе перевірки податкової.
 4. З 15 жовтня 2020 року по 15 листопада 2020 року суб’єкти господарювання мають право відмовитися від проведення комплексної перевірки шляхом письмового звернення до Державної регуляторної служби України. Ознайомитися з формою такого звернення можна за наступним посиланням: https://inspections.gov.ua/ready4/publication/view?id=50
 5. У випадку відмови суб’єкта господарювання від проведення комплексної перевірки одночасно декількома органами такі перевірки будуть проводитися кожним органом окремо згідно з річним планам.

 ЯКІ ПІДПРИЄМСТВА ПЕРШОЧЕРГОВО ПОТРАПЛЯТЬ ДО ПЛАНУ ПЕРЕВІРОК ДЕРЖПРАЦІ?

 19 жовтня 2020 року Держпраці повідомила про зміну підходів до планів перевірок суб’єктів господарювання.

 1. Першочергово до плану перевірок будуть включені ті підприємства, які підпадають під наступні критерії:
  а) настання нещасних випадків, гострих професійних захворювань у працівників протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
  б) наявність об’єктів підвищеної небезпеки без зареєстрованої у встановленому порядку декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки;
  в)наявність заборгованості з виплати заробітної плати або порушення строків її виплати;
  г) виплата працівникам заробітної плати на рівні або нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати;
  д) наявність звернень фізичних осіб про порушення, що спричинило шкоду їхнім правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави.

УРЕГУЛЬОВАНО ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА У ПЕРІОД КАРАНТИНУ

 17 жовтня 2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до Кодексу України з процедур банкрутства щодо недопущення зловживань у сфері банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19», яким урегульовано процедуру банкрутства у період карантину.

 1. Відповідно до даного закону на період дії карантину:
  а) збори та комітет кредиторів можуть проводитися дистанційно та шляхом опитування в режимі відеоконференції, за умови забезпечення належної ідентифікації та перевірки повноважень представників кредиторів;
  б) арбітражний керуючий звільняється від відповідальності за невчинення дій, які є необхідними для процедури банкрутства, якщо буде доведено, що вони не можуть бути вчинені в умовах карантину;
  в) продовжуються строки проведення попереднього засідання суду у справі про банкрутство, звернення у межах провадження у справі про банкрутство про визнання недійсними правочинів, вчинених боржником, дії мораторію на задоволення вимог кредиторів, оголошення про проведення першого, повторного та/або другого повторного аукціону, виконання плану санації чи реструктуризації боргів боржника, процедури розпорядження майном, ліквідації, реструктуризації боргів боржника та погашення боргів боржника;
 2. Крім цього, на період дії карантину та протягом 90 днів з дня його скасування:
  а) не допускається відкриття проваджень у справах про банкрутство боржників – юридичних осіб за заявою кредиторів за вимогами до боржника, що виникли з 12 березня 2020 року;
  б) продовжується строк звернення боржника до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі, якщо він доведе, що неможливість дотримання місячного строку на звернення із заявою про відкриття справи про банкрутство була спричинена поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 та/або заходами боротьби з поширенням цієї хвороби;
  в) комітет кредиторів можуть прийняти рішення про зупинення проведення аукціонів з продажу майна боржника;
  г) зупиняється нарахування відсотків на зобов’язання боржника перед кредиторами.

 СКАСОВАНО ОБОВ’ЯЗКОВЕ ВЕДЕННЯ КНИГИ СКАРГ ТА ПРОПОЗИЦІЙ

1. 02 жовтня 2020 року набрав чинності наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження Змін до деяких наказів та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 24 червня 1996 року № 349», яким скасовано наказ про обов’язкове ведення книги відгуків і пропозицій.

2. Замість цієї книги у куточку покупця має міститися інформація про найменування власника або уповноваженого ним органу, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів.

3. У випадку порушення прав покупець можу звернутися до Держпродспоживслужби.

ВІДТЕПЕР ТОРГУВАТИ ЛІКАМИ МОЖНА ОНЛАЙН

 1. 14 жовтня 2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до статті 19 Закону України «Про лікарські засоби» щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами», яким дозволено торгувати ліками дистанційно.
 2. Здійснювати торгівлю лікарськими засобами дистанційним способом можу лише суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами при дотриманні таких умов:
  а) інформація про такого суб’єкта має міститися у Ліцензійному реєстрі з виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки), оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами органу ліцензування;
  б) такий суб’єкт має бути внесений до Переліку суб’єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
  в) веб-сайт суб’єкта господарювання, що здійснює продаж ліків онлайн, повинен містити: інформацію про контактні дані органу ліцензування, органів державного контролю якості лікарських засобів; логотип із гіперпосиланням, що відображається на кожній сторінці веб-сайту та переводить споживача на сторінку Переліку суб’єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами; опцію надання консультації фармацевта (за потреби) під час замовлення лікарського засобу через веб-сайт аптечного закладу; вартість доставки лікарського засобу;
  г) наявність власної служби доставки, обладнання та устаткування, що забезпечують дотримання визначених виробником умов зберігання лікарських засобів під час їх доставки, або залучення на договірних засадах інших суб’єктів господарювання – операторів поштового зв’язку.
 3. Забороняється продавати онлайн наступні види ліків, а саме:
  а) ліки, відпуск яких здійснюється за рецептами лікарів;
  б) ліки, обіг яких здійснюється за наявності ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
  в) сильнодіючих, отруйних, радіоактивних та імунобіологічних лікарських засобів.
 4. Забороняється встановлювати обов’язкову мінімальну кількість лікарських засобів та розмір мінімального замовлення при здійсненні електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами.