+38(044) 586-77-77; +38(098) 586-77-77 office@ov-partners.com

01 лютого 2020 року введено в дію Закон України «Про оренду державного та комунального майна», на підставі якого втратив чинність Закон України «Про оренду державного та комунального майна» 1992 року.

Новим законом дещо змінено перелік об’єктів, які можуть бути надані в оренду, та ті, які не можуть бути орендовані. Закон передбачає більше ніж 10 видів об’єктів, які можуть бути надані в оренду. Зокрема, це єдині майнові комплекси підприємств, їхніх відокремлених структурних підрозділів; майно, щодо якого до статутного капіталу внесено право господарського відання на майно; майно, що не підлягає приватизації, може бути передано в оренду без права викупу орендарем та передачі в суборенду тощо.

Проте, варто звернути увагу, що все ж таки більше ніж 30 об’єктів державного та комунального майна не можуть бути передані в оренду. Наприклад, це єдині майнові комплекси: підприємства, що забезпечують зв’язком органи законодавчої та виконавчої влади; державні реєстри, що створені та утримуються за рахунок коштів державного бюджету; об’єкти інженерної інфраструктури та благоустрою міст; місця поховання; автомобільні дороги; водосховища і водогосподарські канали комплексного призначення тощо.

Також деталізовано суб’єктів орендних відносин. Тобто у випадку, якщо компанія має намір орендувати державне чи комунальне майно, вона може звернутися до Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв; органів, уповноважених представницькими органами місцевого самоврядування, Верховною Радою Автономної Республіки Крим; балансоутримувачів; державних підприємств, які забезпечують функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами.

У свою чергу, орендарями можуть бути фізичні та юридичні особи, а також фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

Варто зауважити, що не може бути надано державне та комунальне майно в оренду таким особам, як:

 • фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», а також пов’язані з ними особи;
 • юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;
 • фізичні та юридичні особи, зареєстровані в державах, включених міжнародною організацією по боротьбі з фінансовими злочинами (FATF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичні особи, 50 і більше відсотків статутного капіталу яких належать прямо або опосередковано таким особам;
 • фізичні та юридичні особи, які перебувають у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) або у процесі припинення;
 • працівники орендодавця;
 • працівники уповноважених органів управління та балансоутримувачів.

Тобто, якщо власник бізнесу підпадає під таку категорію осіб, то він не зможе реалізувати своє право на оренду державного та комунального майна.

Законом передбачено надання в оренду державного та комунального майна лише через систему ProZorro.Продажі, а також визначено, що всі операції, які стосуються оренди державного й комунального майна, підлягатимуть реєстрації в електронній торгівельній системі.

Слід звернути увагу, що стартова орендна плата на аукціонах розраховуватиметься не від оцінки майна, а від його балансової вартості станом на останнє число місяця, який передує даті визначення цієї орендної плати.

У випадку укладення договору оренди до 5 років, він не підлягає нотаріальному посвідченню, а якщо строк, на який укладається цей договір, перевищує п’ять років – то договір має бути посвідчений нотаріально.

Варто звернути увагу бізнесу, що договори оренди, укладені до набрання чинності цим Законом, зберігають свою чинність.

Тобто дані нововведення мають значення для власників бізнесу, які орендують об’єкти державного або комунального майна, чи мають намір їх орендувати, оскільки впливають на розвиток, мінімізацію порушень у сфері оренди та захисту бізнесу, а також забезпечують прозору процедуру надання таких об’єктів в оренду.

ЗМІНЕНО РОЗМІР ШТРАФІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

02 лютого 2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України», яким вносяться зміни щодо відповідальності юридичних та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю за порушення законодавства про працю.

У порівнянні зі старою редакцією Кодексів законів про працю України, дещо змінились підстави застосування санкцій та розміри штрафів за порушення норм трудового законодавства.

 1. У разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків – 47 230 грн. за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої-третьої груп, застосовується попередження.
 2. У разі вчинення вище зазначеного правопорушення повторно протягом двох років з дня виявлення порушення – 141 690 грн. за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення.
 3. У разі порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – 14 169 грн.
 4. У разі недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – 9446 грн. за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення.
 5. У разі недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» – 18 892 грн. за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої-третьої груп, застосовується попередження.
 6. У разі недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні – 14 169 грн.
 7. У разі створення перешкод при проведенні перевірки з питань виявлення порушень у сфері трудових відносин – 75 586 грн.
 8. У разі порушення вимог законодавства про працю, крім вище зазначених – 4 723 грн. за кожне таке порушення.
 9. У разі порушення вимог законодавства про працю, крім вище зазначених повторно – 9 446 грн. за кожне таке порушення.

Таким чином, дані новели мають важливе значення для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, оскільки накладення вищезазначених санкцій може негативно вплинути на фінансову стабільність бізнесу, хоча й розміри санкцій дещо змінилися.

  ВІДТЕПЕР КОЖЕН МАЄ ДОСТУП ДО РЕЄСТРУ АРЕШТОВАНИХ АКТИВІВ

18 лютого 2020 року Агентство з розшуку і менеджменту активів  відкрило доступ до Єдиного реєстру арештованого майна. На даний час у ньому зберігається інформація вже щодо понад 2000 арештованих активів як фізичних так і юридичних осіб, зокрема щодо нерухомості, земельних ділянок, транспортних засобів, частки у статутному (складеному) капіталі, акцій, паїв, іншого майна, що посвідчує корпоративні права, грошових активів та банківських металів тощо.

Реєстр ведеться з метою забезпечення оперативного обміну інформацією щодо активів, які одержані злочинним шляхом, їх конфіскації чи реалізації тощо.

Із даних, що містяться в Реєстрі, можна отримати інформацію про те, хто здійснює управління активами або їх реалізацію, номер кримінального провадження, суд, який розглядає дану справу тощо.

Кожен бажаючий може зайти в Реєстр за даним посиланням: http://test.arma.gov.ua/.

Таким чином, дане нововведення має значення для власників бізнесу, оскільки можна перевірити інформацію про арештовані активи, як щодо себе, так і своїх контрагентів, перевірити, які саме активи арештовані та мінімізувати таким чином незаконне посягання на бізнес.