+38(044) 586-77-77; +38(098) 586-77-77 office@ov-partners.com
  1. Виконання рішень по-новому

 05 жовтня 2016 року набрали чинності новий Закон України «Про виконавче провадження» та Закон України «Про органи і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів».

Даними правовими актами змінюється порядок виконання на території України судових рішень.

Однією із найразючіших новел є запровадження інституту приватних виконавців. Тобто, окрім виконавців державної виконавчої служби виконання рішень матимуть право й особи, які пройшли кваліфікаційний іспит та отримали посвідчення приватного виконавця, виданого Міністерством юстиції України.

Приватні виконавці наділені таким же коло прав та обов’язків як і державні виконавці, однак все ж таки є принципові відмінності між цими двома інститутами. Наприклад, сплата приватному виконавцю, окрім авансового платежу, винагороди (основної та додаткової) за вчинення ним виконавчих дій.

Також, введено Автоматизовану систему виконавчого провадження (по суті схожа на Автоматизовану систему документообігу суду)  через яку здійснюватиметься реєстрація виконавчих документів, здійснюватиметься повна фіксація процесуальних рішень виконавців, автоматично визначатиметься державний виконавець провадження тощо. Складовою такої системи є запроваджений  Єдиний реєстр боржників. Даний реєстр є відкритим і загальнодоступним. При цьому нотаріуси при здійсненні угод з нерухомістю, а банки при здійсненні операцій із коштами, повинні будуть перевіяти дані цього реєстру та у разі, коли власник майна знаходиться в цьому реєстрі, не допускати проведення угоди і повідомляти про виявлене майно виконавця для накладення арешту на таке майно.

У новій редакції викладено перелік майна, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами.

Окрім того, дещо розширено та змінено повноваження державних виконавців в межах виконання рішень. Наприклад, надано право проводити перевірки на підприємствах, установах, організаціях, де працює боржник на предмет виконання ним рішень.

Не дивлячись на те, що закони набрали сили з п’ятого жовтня, положення, що стосуються діяльності приватного виконавця наберуть чинності 5 січня 2017 року.

  1. Верховною Радою України прийнято «антирейдерський» закон

06 жовтня 2016 року парламентом було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності».

Даним законом запроваджено нові для України механізми в боротьбі з рейдерськими захопленнями бізнесу та майна громадян.

Так, законодавець пропонує вдосконалити систему державної реєстрації прав на нерухоме майно, зокрема, передбачаються невідкладне повідомлення державним реєстратором власника об’єкта нерухомого майна щодо якого подано заяву про проведення відповідних реєстраційних дій в Державному реєстрі прав, відновлення реєстраційних дій лише за рішенням суду, що набрало законної сили або заяви власника тощо. Окрім цього передбачено збільшення з 30-ти до 60-ти днів терміну оскарження рішень, дії або бездіяльності державного реєстратора, обов’язкове надання в паперовому вигляді витягу із державного реєстру прав.

До Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» пропонується обов’язкове нотаріальне посвідчення справжності підписів засновника (учасника), уповноваженої ними особи, на установчому документі, передавальному акті та розподільчому балансі юридичної особи, заяві про вихід з товариства, що подаються для державної реєстрації змін про юридичну особу; подання міністерством до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

А також внесено ряд змін до законів «Про нотаріат», Кримінальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення», «Про електронний цифровий підпис» тощо.

Відмітимо, що закон набирає чинності 02 листопада 2016 року. 

  1. Мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення продовжено

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель» (законопроект № 5123-1).

Так, Законом до 1 січня 2018 року продовжується строк дії мораторію на продаж або інший спосіб відчуження земель сільськогосподарського призначення. 

  1. Відтепер про транспортний засіб та його власника можна дізнатись більше інформації з Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ

19 жовтня 2016 року Постановою №735 Кабінет Міністрів України розширив обсяг інформації про зареєстровані транспортні засоби та їх власників, яку можуть отримувати посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, адвокати та нотаріуси з Єдиного державного реєстру МВС для здійснення ними повноважень, визначених законом.

Компетентні органи відтепер мають можливість отримувати відомості про номерний знак транспортного засобу, що раніше було неможливим при здійсненні запитів.

Очікується, що це нововведення дозволить забезпечити державні органи в повному обсязі даними про ТЗ, необхідними при складанні процесуальних документів про накладення арешту, оголошення в розшук, визнання речовим доказом або знаряддям злочину. Отримання відомостей про номерний знак спростить роботу нотаріусів і поліпшить якість перевірки документів при укладенні угод, предметом яких є ТЗ.

Інформація про номерні знаки дозволить адвокатам прискорити процедуру підготовки процесуальних документів щодо забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно.

  1. Національним Банком України знижено облікову ставку

28 жовтня 2016 року Правлінням Національного Банку України знижено річну облікову ставку з 15%  до 14% річних. Для багатьох дана новина свідчить про покращення економічних показників діяльності бізнесу в Україні.

Варто зазначити, що, наприклад, серед бізнесу річна облікова ставка НБУ має значення для нарахування штрафних санкцій у випадку порушення боржником грошових зобов’язань. Так, найбільш поширеною неустойкою є пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення. Зниження розміру облікової ставки означатиме і зниження розміру пені за невиконання грошових зобов’язань.

  1. Посилено відповідальність фінансових установ за порушення правил валютного контролю

18 жовтня 2016 року до Постанови Правління Національного Банку України від 8 лютого 2000 року №49 було внесено зміни, якими суттєво посилено відповідальність фінансових установ, національного оператора поштового зв’язку, якими здійснюються валютні операції, за порушення законодавства у сфері валютного контролю.  Так, однією із підстав відповідальності є відсутність у вище перелічених суб’єктів документів в тому числі електронних документів, копій документів, що підтверджують правомірність проведення валютної операції клієнтів.

Несвоєчасне подання, приховування або перекручення встановленої НБУ звітності про валютні операції тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто 17 000 грн. замість 1 700 грн.) виявлений факт порушення вимог щодо статистичної звітності протягом періоду, що підлягає перевірці.

Таким чином, посилюється контроль фінансових установ за здійсненням валютних операцій, в тому числі і щодо Клієнтів.