+38(044) 586-77-77; +38(098) 586-77-77 office@ov-partners.com

НАБРАВ ЧИННОСТІ ЗАКОН, ЯКИМ СКАСОВАНО ОБОВ’ЯЗКОВЕ ВИКОРИСТАННЯ ПЕЧАТКИ НА ДОКУМЕНТАХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

19 липня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями», яким скасовано обов’язковість використання печатки підприємствами.

Однак, документи, що видаються державними органами (крім виписок з електронних реєстрів) повинні містити відтиск печатки. Виключення із правила також поширюються на документи, видані лікарями та нотаріусами.

Нагадаємо, шо у випадку якщо представники органів державної влади чи місцевого самоврядування будь-яким чином вимагатимуть від представників бізнесу або підприємців наявність печатки на документі, їх може бути притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі від 850 до 1700 грн.

НБУ ВРЕГУЛЮВАВ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ ПІД ЧАС КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ БАНКІВ

 14 липня 2017 року набрала чинності постанова НБУ №62 «Про затвердження змін до інструкції про ведення касових операцій банками в Україні».

НБУ визначив, що касовий документ – це паперовий або електронний документ, який оформляється для здійснення касової операції. Касовий документ може бути:

 • паперовий для банку та клієнта,
 • електронний для банку та паперовий для клієнта,
 • електронний для банку та клієнт.

Тобто на сьогодні, будь-який клієнт банку може подавати для сплати документи в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису, який прирівняний до власноручного підпису.

Працівники банку, яким надано право підпису на касових документах зобов’язаний використовувати електронний цифровий підпис.

При цьому уточнено реквізити, які повинен містити касовий документ, зокрема:

 • найменування банку, який здійснює касову операцію,
 • дату здійснення операції,
 • зазначення платника та отримувача, суму касової операції,
 • призначення платежу,
 • власноручні підписи або ЕП платника/отримувача та власноручні підписи або ЕЦП працівників банку (філії, відділення), уповноважених здійснювати касову операцію.

ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЗАБУДОВНИКИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ ВРАХОВУВАТИ ПОТРЕБИ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

 14 липня 2017 року набрала чинності постанова КМУ від 21 грудня 2016 року № 1070 «Про внесення змін до Порядку використання коштів державного фонду регіонального розвитку».

Даною постановою передбачено, що замовники будівництва – центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування під час розроблення проектної документації для реалізації інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що пов’язані з будівництвом, зобов’язані враховувати потреби осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. При цьому, не має значення, нове це будівництво або реконструкція, реставрація, капітальний ремонт вже зданих об’єктів. 

ЗАТВЕРДЖЕНО НОВІ ВИМОГИ ЩОДО ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА РИНКАХ В УКРАЇНІ

 21 липня 2017 року набрали чинності Правила пожежної безпеки на ринках України затверджені наказом МВС від 6 червня 2017 року № 470, якими закріплено вимоги щодо пожежної безпеки ринків, ринкових комплексів, об’єктів торгівлі та прилеглих до них територій, іншого нерухомого майна, обладнання, устаткування, що експлуатуються на ринках.

Дотримання Правил пожежної безпеки є обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, які перебувають в Україні.

Директор (керівник) ринку повинен забезпечити на території ринку протипожежний режим, а також визначити відповідальних осіб за забезпечення пожежної безпеки окремих ділянок території, будинків, магазинів, інших споруд. Крім того, необхідно передбачити обов’язки посадових осіб та працівників охорони ринків щодо забезпечення пожежної безпеки у їхніх посадових інструкціях.

ВИРІШЕНО ПИТАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ У РАЗІ ЇЇ РЕОРГАНІЗАЦІЇ

25 липня 2017 року вступив в силу наказ Мін’юсту від 30 червня 2017 року № 2063/5, яким внесено зміни до наказу про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, які не мають статусу юридичної особи, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць.

Даним доповненням до наказу передбачено, що реєстраційні дії по реорганізації або виділенню юридичних осіб в різних областях здійснює державний реєстратор, який приймає документи для державної реєстрації:

 • новоутвореної юридичної особи та державній реєстрації припинення юридичних осіб в результаті злиття або поділу – при злитті чи поділі;
 • юросіб, утворених в результаті виділення, і державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, ФОП і громадських формувань, про юридичну особу, з якого здійснено виділ, щодо юрособи-правонаступника – при виділенні;
 • припинення юросіб в результаті приєднання та державної реєстрації змін до відомостей Реєстру щодо правонаступництва юридичної особи, до якого приєднуються, – в разі приєднання;
 • припинення юрособи, що припиняється в результаті перетворення, і державної реєстрації новоутвореної юридичної особи – у разі перетворення.

Тобто, документи для здійснення реорганізації юридичної особи приймає державний реєстратор, який здійснив первинну її реєстрацію.

ЗАТВЕРДЖЕНО НОВУ ФОРМУ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ДЛЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ 

Державна служба статистики України наказом «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 2-Б (річна) «Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів» від 17.07.17 р. № 171 затвердила нову форму звітності для акціонерних товариств — емітентів цінних паперів.

Форму № 2-Б «Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів» буде введено в дію 1 січня 2018 року. Емітенти цінних паперів подаватимуть звіт до Держкомстату один раз на рік. 

НАЦБАНК СПРОСТИВ ПЕРЕВІРКУ ФІНОПЕРАЦІЙ З ДЕРЖАВОЮ- АГРЕСОРОМ / ДЕРЖАВОЮ-ОКУПАНТОМ 

Скорочено перелік фінансових операцій з особами, які мають місцезнаходження в країні, визнаній Верховною Радою державою-агресором/державою-окупантом, які підлягають перевірці й аналізу. Зокрема, це:

 • операції на суму, що не перевищує 150 тисяч гривень (або еквівалент в іноземній валюті);
 • операції на користь держави або під державні гарантії;
 • операції за кредитами, позиками, залученими у відповідність з міжнародними угодами України;
 • операції з проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, операції по проектах, які здійснюються в рамках угод між Україною та Європейським Союзом;
 • операції з міжнародно-технічним програмам і проектам, зареєстрованим відповідно до закону «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
 • операції з залучення грантів від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна;
 • операції на виконання договорів, укладених резидентами з міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є Україна;
 • операції на підставі індивідуальних ліцензій, виданих НБУ.

Разом з тим, операції з виконання угод між резидентами та міжнародними компаніями зі списку 2000 найбільших публічних компаній, а також з повернення коштів іноземних інвесторів від продажу лістингових цінних паперів на фондових біржах, де бере участь особа з країни-агресора, як і раніше, підлягають обов’язковому всебічному аналізу і перевірці.

Відповідні зміни передбачено постановою НБУ від 24 липня 2017 року № 67 «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників».