+38(044) 586-77-77; +38(098) 586-77-77 office@ov-partners.com

Вступили в силу нові зміни до Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”  

У відповідності до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» була передбачена необхідність усім домогосподарств та співвласників багатоквартирних будинків створення ОСББ або визначення управителя до 01 липня 2016р. Це спричинило шквал критики та спорів серед громадян та фахівців.

З метою вирішення (точніше відтермінування) таких спорів, з 6 липня 2016 року набрав чинності Закон України від 14.06.2016 № 1413-VIII «Про внесення зміни до статті 13 Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” (надалі – Закон № 1413-VIII).

Так, згідно положень Закону якщо протягом одного року (з 06 липня 2016 року по 06  липня 2017 року) співвласниками багатоквартирного будинку не створено об’єднання співвласників, не прийнято рішення про форму управління, то управління таким будинком здійснюється управителем.

Управитель призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради або уповноваженим ним органом.

Ціна за послуги  з управління багатоквартирним будинком визначається за результатами конкурсу. Договір про надання цих послуг укладається строком на 1 рік, який може подовжуватися.  Від імені співвласників даний договір підписує уповноважена особа відповідної місцевої ради, за рішенням якого призначено управителя.

У період від оголошення конкурсу до укладення договору, послуги з утримання будинків і споруд продовжують надавати виконавці таких послуг (тобто ЖЕКи або інші управляючі організації).

У разі прийняття рішення співвласниками про зміну форми управління або про обрання іншого управителя, співвласники мають право достроково розірвати такий договір, попередивши про це управителя.

Співвласники багатоквартирних будинків, утримання яких здійснювали кооперативи, продовжують відшкодовувати витрати за вказані послуги таким  кооперативам, але до моменту створення у будинку об’єднання співвласників або до прийняття рішення про форму управління.

Вважаємо, що внесені зміни мають позитивний характер для співвласників  багатоквартирних будинків, так як, у співвласників є можливість використати своє  право на створення об’єднання співвласників та прийняття рішення про форму управління протягом року. Також, є позитивним той факт, що співвласники вже після укладення договору про надання послуг з управителем, можуть достроково його розірвати за умов прийняття рішення про обрання іншого управителя або про зміну форми управління, попередивши про це управителя.

Удосконалено порядок обліку проведених розрахункових операцій

26 липня 2016 року набрав чинності Наказ Міністерства фінансів України №547 від 14 червня 2016 року, яким, з метою удосконалення порядку реєстрації реєстраторів розрахункових операцій, книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок, було затверджено:

  • Новий порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги);
  • Новий порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;
  • Новий порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій;
  • Новий порядок опломбування реєстраторів розрахункових операцій.

Даним Наказом було оновлено Порядок реєстрації реєстраторів розрахункових операцій (надалі – РРО).

Зокрема, змінено,  удосконалено форми і зміст книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок, з метою відображення  суб’єктом господарювання  при реалізації товарів, робіт послуг не тільки податку на додану вартість, а й інших  податків (зборів) (наприклад, акцизного податку).

Крім того, Наказом доповнено перелік документів, що подається суб’єктом господарювання у випадку перереєстрації РРО (з метою його використання в іншій господарській одиниці), а саме додано ще один документ: копія договору суб’єкта господарювання з центром  сервісного обслуговування (далі – ЦСО)  про технічне обслуговування та ремонт РРО.

Також даним Наказом встановлений порядок  перереєстрації РРО у випадку наявності причин, унаслідок яких змінюється контролюючий орган (наприклад зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання).

До того ж, Наказом додано до вже існуючих підстав для скасування РРО наявність судового рішення про визнання недійсним договору оренди господарської одиниці, що є новелою та дозволяє уникнути зловживань збоку недобросовісних суб’єктів господарювання.

Одночасно з цим Наказом було визначено, що у разі незабезпеченням ЦСО гарантійного ремонту РРО не пізніше сьомого робочого дня з дня передачі в ремонт РРО, ЦСО зобов’язаний ввести в експлуатацію зареєстрований РРО. Таким чином, Наказ удосконалює систему роботи РРО, вирішуючи проблемні питання функціонування суб’єктів господарювання у разі неспроможності ЦСО вчасно усунути недоліки  в роботі РРО.

Удосконалено захист прав та охоронюваних законом інтересів вкладників банків

19 липня 2016 року набрало чинності Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 26.05.2016 № 825 «Порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників».

Цим Порядком визначаються права та обов’язки вкладників, до переліку яких відноситься право отримувати на першу вимогу належні йому кошти за договором банківського вкладу та банківського рахунку; отримувати виплату гарантованої суми відшкодування за вкладом, а у разі неотримання цих коштів під час їх виплат відповідно до загального реєстру, такі кошти вкладник має право отримати за результатами розгляду Фондом індивідуального звернення.

Порядком визначені обов’язки банку. На вимогу вкладника при укладенні договору строкового владу банк повинен надати розрахунок доходів і витрат, пов’язаних з розміщенням строкового вкладу.

Також, даним Порядком удосконалено порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів, про що свідчить обов’язок банку вносити до змісту договору банківського вкладу умови гарантування Фондом відшкодування коштів за цим вкладом.

Окрім того, Порядком на Фонд покладено здійснення контролю за дотриманням банками вимоги чинного законодавства у  разі їх порушення. Зокрема, вкладник має право подати скаргу на дії банку, перелік яких визначається Положенням про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій (наприклад, порушення банком порядку ведення бази даних вкладників, невиконання банком рішень та актів Фонду). За результатами розгляду скарги Фонд може накласти адміністративно-господарських санкцій на банківську установу.