+38(044) 586-77-77; +38(098) 586-77-77 office@ov-partners.com

ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА

З 1 травня 2017 року розмір прожиткового мінімуму складає:

  • загальний показник – 1624 грн;
  • дітям до 6 років – 1426 грн;
  • дітям віком від 6 до 18 – 1777 грн;
  • працездатним особам – 1684 грн;
  • особам, що втратили працездатність – 1312 грн.

ПОДАТКОВІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

з наступних питань:

Щодо оподаткування операцій, пов’язаних з наданням безповоротної фінансової допомоги юридичній особі – платнику податку на прибуток

При визначенні об’єкта оподаткування з податку на прибуток платник не повинен збільшувати фінансовий результат до оподаткування на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги юридичній особі – платнику податку на прибуток, яка оподатковується за базовою (основною) ставкою податку (лист ДФС України від 04.04.2017 р. № 6984/6/99-99-15-02-02-15).

Щодо анулювання боргу за кредитом

У разі якщо юридичною особою (кредитором) здійснено анулювання (прощення) основної суми боргу (кредиту), але не повідомлено боржника про таке анулювання (прощення), у порядку, визначеному п.п. «д» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ, то такий кредитор як податковий агент зобов’язаний своєчасно та повністю нарахувати, утримати та сплатити (перерахувати) до бюджету податок на доходи фізичних осіб з такої суми. При цьому сума податку обчислюється без застосування положень п. 164.5 ст. 164 ПКУ (лист ДФС України від 19.04.2017 р. № 8275/6/99-99-13-02-03-15).

Щодо оподаткування витрат роботодавця на обов’язковий попередній (до прийняття на роботу) профілактичний огляд такого платника

Не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку – працівника витрати роботодавця на обов’язковий попередній (до прийняття на роботу) профілактичний огляд такого платника згідно із Законом № 1645 у разі дотримання вимог п.п. 165.1.19 п. 165.1 ст. 165 ПКУ.

Водночас, згідно з п.п. «г» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включається дохід, отриманий таким платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 ПКУ) у вигляді, зокрема, суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку, крім тих, що обов’язково відшкодовуються згідно із законом за рахунок бюджету або звільняються від оподаткування згідно з розділом IV Кодексу (лист ДФС України від 14.04.2017 р. № 8055/6/99-99-13-02-03-15 ).

 Щодо оподаткування доходу отриманого фізичною особою від продажу протягом року більше як однієї земельної ділянки

Якщо фізичною особою – резидентом протягом звітного податкового року здійснюється продаж більш як одного об’єкта нерухомого майна (земельних ділянок), дохід, отриманий від продажу такого майна, оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах незалежно від терміну перебування майна у власності такої особи.

Водночас діяльність особи, що пов’язана, зокрема, з реалізацією товарів, спрямованих на отримання доходу, і проводиться такою особою самостійно, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи за договорами комісії, доручення та агентськими договорами, є господарською діяльністю(п.п. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб’єкти підприємництва

– підприємцями (п. 2 ст. 3 Господарського кодексу України).

Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем, регулюється Законом України від 15 травня 2003 року № 755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Тобто, якщо фізична особа провадить операції з нерухомим майном, здійснюючи господарську діяльність, то дохід, отриманий від такої діяльності, оподатковується відповідно до норм ст. 177 ПКУ (лист ДФС України від 13.04.2017 р. № 5161/Б/99-99-13-02-03-14).

 Щодо   віднесення   витрат   на    придбання   паливно-мастильних  матеріалів,   якими заправляються власні автомобілі працівників під час виконання ними трудових обов’язків

Починаючи з 01.01.2015 року, відповідно до положень п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу.

Розділом III «Податок на прибуток підприємств» ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці з придбання паливно-мастильних матеріалів, якими заправляються власні автомобілі працівників під час виконання ними трудових обов’язків.

Водночас зазначаємо, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні») (лист ДФС України від 07.04.2017 р. № 7308/6/99-99-15-02-02-15).