+38(044) 586-77-77; +38(098) 586-77-77 office@ov-partners.com

ЗМІНЕНО ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Міністерством юстиції України було прийнято наказ No 563/5 від 22 лютого 2019 року, яким було змінено порядок призначення судової експертизи у кримінальних, господарських, цивільних та адміністративних справах.

Зазначимо, що підставою для проведення експертизи у цивільному, господарському та адміністративному судочинствах є ухвала суду про призначення експертизи або договір з експертом чи експертною установою, укладений на замовлення учасника справи. Підставою для проведення експертного дослідження є договір з експертом чи експертною установою, укладений за письмовою заявою (листом) замовника (юридичної або фізичної особи), з обов’язковим зазначенням його реквізитів, з переліком питань, які підлягають розв’язанню, а також об’єктів, що надаються. У кримінальному провадженні та у справах про адміністративні правопорушення відповідно до чинного законодавства є процесуальний документ про призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом).

Також серед важливих змін є те, що строк проведення експертизи встановлюватиметься залежно від складності дослідження з урахуванням експертного навантаження фахівців керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) у межах: понад 60 календарних днів – щодо матеріалів із великою кількістю об’єктів і вирішуваних питань (більше 10), виходячи з фактично необхідного для експерта часу або особливо складних за характером досліджень (проведення досліджень з використанням криміналістичного обладнання (лазерного, оптичного, електронного), експериментальних досліджень, застосування декількох методів); понад 90 календарних днів – щодо матеріалів з особливо великою кількістю об’єктів та необхідністю вирішення питань, які потребують декількох досліджень, або якщо експертиза є комплексною чи потребує залучення фахівців з інших установ (у тому числі судово-медичних), підприємств, організацій.

Ці нововведення знімають судову монополію на призначення судових експертиз та дозволяють за самостійної ініціативи бізнесу проводити такі експертизи, що значно полегшує захист прав бізнесу.

ОПРИЛЮДНЕНО НОВІ ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ ДЛЯ ЗАБУДОВНИКІВІ

26 лютого 2019 року Державна будівельно-архітектурна інспекція на своєму офіційному веб-сайті підбила підсумок стосовно змін у законодавстві, які набули чинності і вступили в дію з початку 2019 року.

До таких змін слід віднести спрощення містобудівних умов і зменшення обмежень у забудові земельних ділянок. Відтепер забудовникам не треба подавати містобудівний звіт та розрахунок. Вищезазначені зміни пов’язані з вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення містобудівної діяльності». У ньому зазначено, що норма про необхідність надавати містобудівний звіт діяла до 1 січня 2019 року.

Серед змін у галузі будівництва слід також виокремити нове положення, за яким для проведення робіт з реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення внутрішніх інженерних систем не потрібно отримувати дозвільні документи на їх виконання. Ця вимога стосується як житлових, так і нежитлових будівель.

Дозвіл не потрібно отримувати для установки і заміни обладнання індивідуальних теплових пунктів, заміни трубопроводів систем опалення, вентиляції, систем водопостачання та водовідведення.

Необхідно наголосити, що у зв’язку з тим, що були внесені вищезазначені зміни у законодавстві змінився і порядок оформлення будівельно-адміністративних відносин, тому дана новина є важливою для представників бізнесу, діяльність яких пов’язана з будівельними та ремонтними роботами.

РОЗ’ЯСНЕНО ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ПІДПРИЄМСТВ ДО ПЕРЕВІРКИ ОРГАНУ ДЕРЖПРАЦІ

Державна служба з питань праці на своєму офіційному веб-сайті 28 лютого 2019 року зробила роз’яснення з приводу того, як правильно суб’єктам господарювання підготуватись до перевірок.

Необхідно зазначити, що основними напрямками здійснення перевірок є виявлення неофіційного працевлаштування, зарплати «в конвертах», індексації та не своєчасної виплати заробітної плати.

Під час перевірок орган Держпраці здійснює наступні процесуальні заходи:

  1. перевірка документів, що стосуються трудових відносин (статут підприємства, кадрові накази, особисті справи співробітників, трудові договори (контракти), посадові (робочі) інструкції, правила внутрішнього розпорядку, колективний договір, трудові книжки, відомості про нарахування зарплати, штатний розклад, табелі обліку робочого часу, документи про нарахування та виплату податків та ЄСВ тощо);
  2. перевірка документів, що стосуються цивільно-правових відносин (договори підряду та договори на надання послуг, кошториси, замовлення на послуги, акти виконаних робіт, платіжні документи про виплату винагороди та про сплату податків, ЄСВ і т. д.);
  3. Опитування та вислуховування пояснень співробітників (для перевірки правдивості задокументованої інформації)

Варто наголосити, що не менш важливим при підготовці до перевірок є проведення спеціалізованих тренінгів серед персоналу, з метою допущення зловживань та нарахувань необґрунтованих штрафних санкцій.

РОЗ’ЯСНЕНО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЩОДО ВИПРОБУВАЛЬНОГО ТЕРМІНУ

28 лютого 2019 року Державна служба з питань праці на офіційному веб-сайті роз’яснило деякі особливості щодо встановлення випробувального терміну для працівників.

Як нагадує управління Держпраці, законодавством передбачено, що випробувальний строк не може перевищувати трьох місяців, а за погодженням органом профспілкової організації – шести місяців.

Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця.

Важливим є те, що встановлення випробувального терміну на безоплатній основі в Україні не передбачено, а отже вона повинна оплачуватись роботодавцем в обов’язковому порядку.

Також, вищезазначений орган державної влади нагадав, що при прийнятті працівника на роботу з випробувальним терміном, суб’єкт господарювання зобов’язаний укласти з ним трудовий договір згідно зі ст. 21 КЗпП.

Так, чинне законодавство про працю трактує трудовий договір, як угоду між працівником і власником підприємства, установи, організації, фізичною особою – підприємцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену угодою та підпорядковуватися внутрішньому трудовому розпорядку.

Працівник не може бути допущений до роботи, у тому числі й на умовах випробувального терміну, без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та без повідомлення до територіального органу Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу.

За порушення трудового законодавства, а саме за допуск працівника до роботи без оформлення чи належного оформлення трудових відносин, на роботодавця може бути накладена фінансова санкція у розмірі 30 мінімальних заробітних плат, а саме 125 190 гривень.

Суб’єкт господарювання вправі, у разі встановлення ним невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі упродовж строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні.

У той же час, на практиці підприємства досить часто порушують дані умови, помилково приймаючи працівників на випробувальний термін без оформлення трудового договору або у якості стажерів. Саме тому, необхідно звернути увагу на правильність оформлення таких працівників.